Đề thi TOÁN | Lớp 10 (Chương trình mới).

Sau đây là danh sách một số đề thi Toán lớp 10 để tham khảo, ôn luyện, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi.

Học kỳ 1

Chất lượng đầu năm

Đề 1 – Thi Chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10.

Giữa Học kỳ 1

Đề 1 – Thi GK1 môn Toán lớp 10.

Học kỳ 1

Đề 1 – Thi HK1 môn Toán lớp 10.

Học kỳ 2

Giữa Học kỳ 2

Đề 1 – Thi GK2 môn Toán lớp 10.

Học kỳ 2

Đề 1 – Thi HK2 môn Toán lớp 10.