Đề thi TOÁN | Lớp 8 (Chương trình mới).

Sau đây là danh sách một số đề thi Toán lớp 8 để tham khảo, ôn luyện, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi.

Học kỳ 1

Chất lượng đầu năm

Đề 1 – Thi Chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8.

Giữa Học kỳ 1

Đề 1 – Thi GK1 môn Toán lớp 8.

Học kỳ 1

Đề 1 – Thi HK1 môn Toán lớp 8.

Học kỳ 2

Giữa Học kỳ 2

Đề 1 – Thi GK2 môn Toán lớp 8.

Học kỳ 2

Đề 1 – Thi HK2 môn Toán lớp 8.