$\S\;$ 1.1. SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 1 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài 1.1 – SỐ TỰ NHIÊN. Khái niệm số tự nhiên Các số $0; 1; 2; 3; 4; …$ là các số tự nhiên. Đối với các số tự nhiên có từ $4$ chữ số trở lên, nên viết tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho […]

$\S\;$ 1.2. SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 2 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải pdf: Bài 1.2 – SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN. Số tự nhiên nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Chẳng hạn: $89<123$ vì $89$ có ít chữ số hơn $123.$ Nếu hai số tự nhiên có số chữ số như nhau, để so sánh chúng, ta lần lượt so sánh từng cặp […]

$\S\;$ 1.3. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 3 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài 1.3 – TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN. Khái niệm tập hợp Một nhóm các đối tượng nhất định (con người, đồ vật, con số, chữ cái, …) tạo thành một tập hợp (gọi tắt là tập). Chẳng hạn: Tập hợp thường được ký hiệu (đặt tên) bằng các chữ cái […]

$\S\;$ 1.4. THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 4 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài 1.4 – THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN. Biểu diễn số tự nhiên trên tia số Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số bởi những điểm cách đều nhau, như hình sau: Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số; điểm biểu […]

$\S\;$ 1.5. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 5 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài 1.5 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN. Phép cộng Trong phép cộng $a+b=c$ thì $a, b$ được gọi là các số hạng và $c$ được gọi là tổng. Ví dụ 1: An có một chiếc túi to. Lần thứ nhất, An cho vào túi $15$ viên bi; lần […]

$\S\;$ 1.6. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 6 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài 1.6 – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN. Phép nhân Trong phép nhân $a\times b=c$ thì $a, b$ được gọi là các thừa số và $c$ được gọi là tích. Kể từ bậc THCS, người ta thường dùng ký hiệu $a\cdot b$ để chỉ phép nhân hai số $a$ […]

$\S\;$ 1.8. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH.

Đây là bài số 8 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài 1.8 – THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. Đặt vấn đề Khi có một biểu thức với nhiều phép tính, thứ tự thực hiện các phép tính có thể ảnh hưởng đến kết quả. Chẳng hạn, xét biểu thức: $9\cdot 5-2,$ Vậy để tránh nhầm lẫn và để thống nhất, […]

$\S\;$ 1.9. ÁP DỤNG CÁC PHÉP TÍNH (SỐ TỰ NHIÊN) VÀO TOÁN CÓ LỜI VĂN.

Đây là bài số 9 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Học Toán có nhiều mục đích! Nhưng điều thú vị là có thể dùng Toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong bài hôm nay, ta học cách sử dụng các phép tính toán học để giải các bài toán có lời văn.

$\S\;$ 1.10. TÌM $x$

Đây là bài số 10 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài 1.10 – Tìm $x.$ Tìm $x$ là thành phần của các phép tính Nếu biết $A+B=C$ thì $A=C-B$ và $B=C-A.$ Nếu biết $A-B=C$ thì $A=B+C$ và $B=A-C.$ Ví dụ 1: Tìm $x,$ biết: a) $x+3=9.$ b) $7+x=10.$ c) $x-6=11.$ d) $25-x=14.$ Giải: a) $x=9-3=6.$ b) $x=10-7=3.$ c) $x=6+11=17.$ d) $x=25-14=11.$ Nếu […]

$\S\;$ 1.11. TÍNH MỘT CÁCH HỢP LÝ.

Đây là bài số 11 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài 1.11 – TÍNH MỘT CÁCH HỢP LÝ. Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng, phép nhân Trong một tổng hoặc một tích nhiều số hạng, ta có quyền đổi chỗ và nhóm các số để được các giá trị tròn chục, tròn trăm, … (áp dụng […]