$\S\;$ 8.3. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG. ĐIỂM NẰM GIỮA HAI ĐIỂM.

Đây là bài số 3 trong tổng số 9 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 08] CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài này nói về mối quan hệ giữa ba điểm bất kỳ, đó là chúng thẳng hàng hoặc không thẳng hàng. Trong ba điểm thẳng hàng, phải có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.