Học Wordpress cơ bản

Serie hướng dẫn học Wordpress cơ bản dành cho người mới tập làm website. Sau serie này, bạn sẽ biết cách tự làm cho mình một website hoàn chỉnh và thật chuyên nghiệp.