Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 10 – bộ sách Cánh diều (tập 2) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Chương 5 – ĐẠI SỐ TỔ HỢP.

Bài 1 – Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây.

Bài 2 – Hoán vị. Chỉnh hợp.

Bài 3 – Tổ hợp.

Bài 4 – Nhị thức Newton.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1 – Số gần đúng. Sai số.

Bài 2 – Các số đặc trưng đo sai số trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm.

Bài 3 – Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm.

Bài 4 – Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản.

Bài 5 – Xác suất của biến cố.

Bài tập cuối chương 6.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: Chủ đề 2 – Xây dựng mô hình hàm số bậc nhất, bậc hai biểu diễn số liệu dạng bảng.

Chương 7 – PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.

Bài 1 – Tọa độ của vec-tơ.

Bài 2 – Biểu thức tọa độ của các phép toán vec-tơ.

Bài 3 – Phương trình đường thẳng.

Bài 4 – Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

Bài 5 – Phương trình đường tròn.

Bài 6 – Ba đường conic.

Bài tập cuối chương 7.