Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (tập 1) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Sách giáo khoa Toán 6 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Phần SỐ HỌC (SGK Toán 6 – tập 1 – bộ sách KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Chương I – TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 – Tập hợp.

Bài 2 – Cách ghi số tự nhiên.

Bài 3 – Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ số tự nhiên.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia số tự nhiên.

Bài – Luyện tập chung trang 20

Bài 6 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 7 – Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài – Luyện tập chung trang 27.

Bài tập cuối chương I.

Chương II – TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 8 – Quan hệ chia hết và tính chất.

Bài 9 – Dấu hiệu chia hết.

Bài 10 – Số nguyên tố.

Bài – Luyện tập chung trang 43.

Bài 11 – Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 12 – Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài – Luyện tập chung trang 54.

Bài tập cuối chương II.

Chương III – SỐ NGUYÊN

Bài 13 – Tập hợp các số nguyên.

Bài 14 – Phép cộng và phép trừ số nguyên.

Bài 15 – Quy tắc dấu ngoặc.

Bài – Luyện tập chung trang 69.

Bài 16 – Phép nhân số nguyên.

Bài 17 – Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.

Bài – Luyện tập chung trang 75.

Bài tập cuối chương III.

Phần HÌNH HỌC TRỰC QUAN (SGK Toán 6 – tập 1 – bộ sách KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Chương IV – MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 18 – Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

Bài 19 – Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

Bài 20 – Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học.

Bài – Luyện tập chung trang 95.

Bài tập cuối chương IV.

Chương V – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài 21 – Hình có trục đối xứng.

Bài 22 – Hình có tâm đối xứng.

Bài – Luyện tập chung trang 108.

Bài tập cuối chương V.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Tấm thiệp và phòng học của em.

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA.

Sử dụng máy tính cầm tay.