Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (tập 1) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Chương 1 – SỐ HỮU TỶ

Bài 1 – Tập hợp các số hữu tỷ.

Bài 2 – Các phép tính với số hữu tỷ.

Bài 3 – Lũy thừa của một số hữu tỷ.

Bài 4 – Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế.

Bài 5 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 – SỐ THỰC

Bài 1 – Số vô tỷ. Căn bậc hai số học.

Bài 2 – Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực.

Bài 3 – Làm tròn số và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3 – CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 – Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương.

Bài 2 – Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Bài 3 – Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác.

Bài 4 – Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.

Bài 5 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán về đo đạc và gấp hình.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4 – GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1 – Các góc ở vị trí đặc biệt.

Bài 2 – Tia phân giác.

Bài 3 – Hai đường thẳng song song.

Bài 4 – Định lý và chứng minh một định lý.

Bài 5 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra.

Bài tập cuối chương 4.

Chương 5 – MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 – Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 – Biểu đồ hình quạt tròn.

Bài 3 – Biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp.

Bài tập cuối chương 5.