Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (tập 2) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Chương 6 – CÁC ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ

Bài 1 – Tỷ lệ thức. Dãy tỷ số bằng nhau.

Bài 2 – Đại lượng tỷ lệ thuận.

Bài 3 – Đại lượng tỷ lệ nghịch.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỷ lệ trong thực tế.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1 – Biểu thức số, biểu thức đại số.

Bài 2 – Đa thức một biến.

Bài 3 – Phép cộng và phép trừ đa thức một biến.

Bài 4 – Phép nhân và phép chia đa thức một biến.

Bài 5 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Cách tính điểm trung bình môn học kỳ.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – TAM GIÁC

Bài 1 – Góc và cạnh của một tam giác.

Bài 2 – Tam giác bằng nhau.

Bài 3 – Tam giác cân.

Bài 4 – Đường vuông góc và đường xiên.

Bài 5 – Đường trung trực của một đoạn thẳng.

Bài 6 – Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

Bài 7 – Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

Bài 8 – Tính chất ba đường cao của tam giác.

Bài 9 – Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

Bài 10 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Làm quen với biến cố ngẫu nhiên.

Bài 2 – Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Nhảy theo xúc xắc.

Bài tập cuối chương 9.