Ba điểm thẳng hàng. Điểm nằm giữa hai điểm.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Ba điểm thẳng hàng thì cùng nằm trên một đường thẳng.

Ba điểm thẳng hàng

Quan sát hình sau:

Ba điểm thẳng hàng

Ba điểm $A, B, C$ thuộc cùng một đường thẳng. Ta nói: “A, B, C thẳng hàng”.

Ba điểm $M, N, P$ không cùng thuộc bất kỳ một đường thẳng nào. Ta nói: “M, N, P không thẳng hàng.”

🤔 Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

🤔 Khi ba điểm không cùng thuộc bất kỳ một đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

Câu hỏi 1: Cho hình vẽ sau:

Tìm ba điểm thẳng hàng

a) Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?

b) Ba điểm A, E, C có thẳng hàng không?

c) Ba điểm D, B, E có thẳng hàng không?

Giải

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng, vì chúng cùng thuộc một đường thẳng.

b) Ba điểm A, E, C không thẳng hàng, vì chúng không cùng thuộc một đường thẳng.

c) Ba điểm D, B, E thẳng hàng, vì chúng cùng thuộc một đường thẳng.

Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

Quan sát ba điểm A, B, C thẳng hàng sau:

Điểm nằm giữa hai điểm

Ta nói: “Điểm B nằm giữa hai điểm A và C”.

Ngoài ra, người ta còn nói:

  • Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.
  • Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.
  • Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.

🤔 Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu hỏi 2: Tìm ra ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau rồi cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Điểm nằm giữa

Giải

Ba điểm A, E, C thẳng hàng.

Điểm E nằm giữa hai điểm A và C.

Câu hỏi 3: Cho hai điểm phân biệt M và N.

a) Hãy vẽ thêm điểm K sao cho M, N, K thẳng hàng và N nằm giữa hai điểm M, K.

b) Hãy vẽ thêm điểm P sao cho M, N, P thẳng hàng và P nằm giữa hai điểm M, N.

c) Hãy vẽ thêm điểm Q sao cho M, N, Q thẳng hàng và M, Q nằm cùng phía đối với N.

d) Hãy vẽ thêm điểm T sao cho M, N, T thẳng hàng và M, N nằm khác phía đối với T.

Giải

a)

Điểm nằm giữa

b)

Điểm nằm giữa

c)

Điểm nằm giữa

d)

Điểm nằm giữa
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.