[BT-T6-3.1#2] Bài tập VẼ HÌNH (hình học).

Sau đây là các bài tập TOÁN về VẼ HÌNH (HÌNH HỌC) dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan: ✨ Tam giác đều – Lục giác đều. ✨ Hình chữ nhật – Hình vuông Các dạng bài tập thường gặp: Bài […]

Sau đây là các bài tập TOÁN về VẼ HÌNH (HÌNH HỌC) dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:

Các dạng bài tập thường gặp:

Bài tập 1: Vẽ tam giác đều có cạnh bằng 4 cm.

Bài tập 2: Vẽ hình chữ nhật có chiều rộng là 3 cm và chiều dài là 5 cm.

Bài tập 3: Vẽ hình chữ nhật EFGH, biết độ dài EF = 3 cm và cạnh FG có độ dài gấp đôi cạnh EF.

Bài tập 4: Một hình chữ nhật có diện tích là 12 cm2 và độ dài một cạnh là 3 cm. Hãy vẽ hình chữ nhật đó.

Bài tập 5: Một hình chữ nhật có chu vi là 10 cm và độ dài một cạnh là 2 cm. Hãy vẽ hình chữ nhật đó.

Bài tập 6: Vẽ hình vuông có cạnh là 4 cm.

Bài tập 7: Vẽ hình vuông có chu vi là 8 cm.

Đáp án các bài tập

Bài tập 1: Xem lại bài: Tam giác đều – Lục giác đều để biết cách vẽ tam giác đều.

Bài tập 2: Xem lại bài: Hình chữ nhật – Hình vuông để biết cách vẽ hình chữ nhật.

Bài tập 3: Phải tính độ dài cạnh FG trước. Theo đề bài thì: FG = 2EF = 2 . 3 = 6 (cm).

Vậy hình chữ nhật EFGH có EF = 3 cm và FG = 6 cm.

HS tự vẽ hình chữ nhật đó theo hướng dẫn đã được học.

Bài tập 4: Muốn vẽ một hình chữ nhật, ta phải biết độ dài hai cạnh kề nhau của nó. Đề bài đã cho trước một cạnh là 3 cm. Ta cần tính cạnh còn lại.

Vì diện tích là 12 cm2 và một cạnh là 3 cm nên cạnh còn lại bằng: 12 : 3 = 4 (cm).

Vậy hình chữ nhật cần vẽ có độ dài hai cạnh là 3 cm và 4 cm.

Học sinh tự vẽ hình.

Bài tập 5: Biết một cạnh là 2 cm. Gọi độ dài cạnh còn lại là a (cm).

Khi đó, chu vi hình chữ nhật này bằng: (2 + a) . 2

Theo đề bài cho thì chu vi là 10 cm nên (2 + a) . 2 = 10.

Do đó: 2 + a = 10 : 2 = 5.

Vì 2 + a = 5 nên a = 5 – 2 = 3.

Vậy cạnh còn lại của hình chữ nhật là 3 cm.

Tóm lại, hình chữ nhật cần vẽ có độ dài hai cạnh là 2 cm và 3 cm.

Bài tập 6: Xem bài Hình chữ nhật – Hình vuông để biết cách vẽ hình vuông.

Bài tập 7: Cần tính cạnh của hình vuông.

Gọi a (cm) là độ dài cạnh của hình vuông đó thì chu vi của nó bằng 4a (cm).

Theo đề thì chu vi hình vuông này là 8 cm nên 4a = 8.

Do đó: a = 8 : 4 = 2

Vậy hình vuông đó có cạnh là 2 cm.

HS tự vẽ hình.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.