[BT-T6-3.2#3] Bài tập TOÁN THỰC TẾ VỀ CHU VI VÀ DIỆN TÍCH.

Sau đây là các bài tập TOÁN về TOÁN THỰC TẾ VỀ CHU VI VÀ DIỆN TÍCH dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan: Nên xem: ✨ Cách tính CHU VI. ✨ Cách tính DIỆN TÍCH. ✨ Cách tính chu vi […]

Sau đây là các bài tập TOÁN về TOÁN THỰC TẾ VỀ CHU VI VÀ DIỆN TÍCH dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:

Các dạng bài tập thường gặp:

Bài tập 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 15 m và chiều rộng là 6 m. Hỏi cần mua bao nhiêu thùng gạch hình vuông cạnh 3 dm để lót kín nền nhà đó? Biết rằng mỗi thùng gạch chứa 5 viên gạch?

Bài tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 350 m2 và độ dài một cạnh là 14 m.

a) Tính chu vi của mảnh đất đó.

b) Chủ nhân của mảnh đất đó muốn trồng cỏ xung quanh mảnh đất và phần còn lại để dựng nhà (như mô tả ở hình dưới đây). Biết độ rộng bãi cỏ là 15 dm, hãy tính diện tích trồng cỏ và diện tích để làm nhà.

Chu vi, diện tích thực tế.

Bài tập 3: Có một mảnh ruộng hình bình hành với các kích thước như hình dưới đây:

Chu vi diện tích thực tế.

a) Tính diện tích mảnh ruộng đó.

b) Biết rằng mỗi mét vuông đất ruộng cần gieo 7 gam thóc giống. Hỏi cần bao nhiêu gam thóc giống để đủ gieo cho toàn bộ mảnh ruộng đó?

Bài tập 4: Nền của một căn phòng nhà Lâm có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 7 m và chiều rộng là 4 m. Lâm muốn mua gạch hình vuông có cạnh là 50 cm để lót nền căn phòng đó. Biết rằng gạch chỉ bán từng thùng, mỗi thùng 5 viên, mà không bán lẻ.

a) Hỏi Lâm cần mua bao nhiêu thùng gạch?

b) Mỗi thùng gạch có giá 120 nghìn đồng. Hỏi Lâm phải chi ra bao nhiêu tiền để mua số gạch đó?

Bài tập 5: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 3[nbsp]600 m2, chiều rộng 40[nbsp]m, cửa vào khu vườn rộng 5[nbsp]m. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng dây thép gai.

a) Hỏi cần phải dùng bao nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào?

b) Biết rằng mỗi mét dây thép gai có giá là 1[nbsp]100 đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để mua đủ số dây thép gai làm hàng rào đó?

Đáp án các bài tập

Bài tập 1: Đổi 15[nbsp]m[nbsp]=[nbsp]150[nbsp]dm và 6[nbsp]m[nbsp]=[nbsp]60[nbsp]dm.

Diện tích nền nhà hình chữ nhật đó là: 150[nbsp].[nbsp]60 = 9[nbsp]000 (dm2).

Diện tích mỗi viên gạch hình vuông là: 32 = 9 (dm2).

Số viên gạch cần có để lót kín nền nhà đó là: 9[nbsp]000[nbsp]:[nbsp]9 = 1[nbsp]000 (viên).

Mỗi thùng gạch chứa 5 viên nên số thùng gạch cần mua là: 1[nbsp]000[nbsp]:[nbsp]5 = 200 (thùng).

Bài tập 2: Mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 350 m2 và độ dài một cạnh là 14 m.

a) Độ dài cạnh còn lại của mảnh đất hình chữ nhật đó là: 350 : 14 = 25 (m).

Vậy mảnh đất hình chữ nhật đó có hai cạnh là 14 m và 25 m, nên chu vi của mảnh đất đó là: (14 + 25) . 2 = 78 (m).

b)

Chu vi, diện tích thực tế.

Ta tính diện tích để làm nhà trước. Còn diện tích bãi cỏ thì bằng diện tích mảnh toàn bộ mảnh đất trừ cho diện tích làm nhà.

Mảnh đất có các cạnh là 14[nbsp]m[nbsp]=[nbsp]140[nbsp]dm và 25[nbsp]m[nbsp]=[nbsp]250[nbsp]dm.

Quan sát hình, ta thấy cạnh của phần đất làm nhà bằng cạnh của mảnh đất trừ cho hai lần độ rộng bãi cỏ. Do đó, các cạnh của phần đất làm nhà là:

  • 140 – 2 . 15 = 110 (dm)
  • 250 – 2 . 15 = 220 (dm)

Vậy diện tích để làm nhà là: 110[nbsp].[nbsp]220 = 24[nbsp]200 (dm2).

Diện tích toàn bộ mảnh đất là 350 m2 = 35[nbsp]000 dm2.

Diện tích để trồng cỏ là: 35[nbsp]000[nbsp][nbsp]24[nbsp]200 = 10[nbsp]800 (dm2).

Bài tập 3:

Chu vi diện tích thực tế.

a) Mảnh ruộng có dạng hình bình hành với cạnh là BC[nbsp]=[nbsp]30[nbsp]m và chiều cao tương ứng là AE[nbsp]=[nbsp]15[nbsp]m.

Do đó, diện tích mảnh ruộng đó là: 15[nbsp].[nbsp]30 = 450 (m2).

b) Lượng thóc giống cần dùng để gieo cho toàn bộ mảnh ruộng đó là: 7[nbsp].[nbsp]450 = 3[nbsp]150 (g).

Bài tập 4:

a) Đổi 7[nbsp]m[nbsp]=[nbsp]700[nbsp]cm và 4[nbsp]m[nbsp]=[nbsp]400[nbsp]cm.

Diện tích nền của căn phòng là: 700[nbsp].[nbsp]400 = 280[nbsp]000 (cm2).

Diện tích mỗi viên gạch là: 502 = 2[nbsp]500 (cm2).

Số viên gạch (ít nhất) cần có là: 280[nbsp]000[nbsp]:[nbsp]2[nbsp]500 = 112 (viên).

Ta có: 112 : 5 = 22 (dư 2).

Vậy cần phải dùng hết 22 thùng gạch và thêm 2 viên gạch nữa mới đủ. Nhưng gạch không bán lẻ mà chỉ bán từng thùng, nên phải mua 23 thùng.

Kết luận: Lâm cần mua 23 thùng gạch.

b) Số tiền Lâm phải chi ra là: 23[nbsp].[nbsp]120 = 2[nbsp]760 (nghìn đồng).

Tức là Lâm phải chi ra “hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng.

Bài tập 5:

a) Chiều dài khu vườn là: 3[nbsp]600[nbsp]:[nbsp]40 = 90 (m).

Chu vi khu vườn là: (40[nbsp]+[nbsp]90)[nbsp].[nbsp]2 = 260 (m).

Trừ đi độ rộng của cửa vào nên độ dài cần phải làm rào là: 260[nbsp][nbsp]5 = 210 (m).

Vì rào làm bằng 2 tầng dây thép gai nên độ dài dây thép gai cần dùng là: 2[nbsp].[nbsp]210 = 420 (m).

Vậy cần dùng 420 mét dây thép gai để làm hàng rào.

b) Số tiền cần dùng để mua đủ 420 mét dây thép gai đó là: 420[nbsp].[nbsp]1[nbsp]100 = 462[nbsp]000 (đồng).

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.