[BT-T6-6.3#1] Bài tập TIA.

Sau đây là các bài tập TOÁN về TIA dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan: Nên xem: ✨ Tia là gì? Các dạng bài tập thường gặp: Dạng 1: Nhận biết tia Bài tập 1.1: Kể tên các tia gốc […]

Sau đây là các bài tập TOÁN về TIA dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:

Nên xem:

Tia là gì?

Các dạng bài tập thường gặp:

Dạng 1: Nhận biết tia

Bài tập 1.1: Kể tên các tia gốc $M$ có trong hình sau:

Bài tập về tia (TOÁN 6)

Bài tập 1.2: Kể tên các tia gốc $A$ có trong hình sau:

Dạng 2: Vẽ hình

Bài tập 2.1:

a) Vẽ ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng và hai tia $AB$, $CA$

b) Vẽ tia $Xt$ và một điểm $M$ thuộc tia $Xt$

Bài tập 2.2: Vẽ ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng và tia $By$ sao cho các điểm $A, C$ đều không thuộc tia $By$

Bài tập 2.3:

a) Vẽ tia $Mt$ cắt đường thẳng $AB$ tại điểm $N$, sao cho $N$ nằm giữa $A$ và $B$

b) Vẽ tia $Xs$ cắt đường thẳng $UV$ tại điểm $K$, sao cho $K$ không nằm giữa $U$ và $V$

Bài tập 2.4: Vẽ hình theo các bước sau:

  • Bước 1: Vẽ ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng.
  • Bước 2: Vẽ tia $BC$ và đường thẳng $AB$
  • Bước 3: Vẽ một điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$
  • Bước 4: Vẽ tia $CM$

Dạng 3: Kiến thức tổng hợp

Bài tập 3.1: Trên tia $Ox$, lấy các điểm $A, B, C$ sao cho $OA = 2\;cm$, $OB = 5\;cm$ và $OC = 8\;cm$

a) Tính độ dài đoạn thẳng $AB$

b) Điểm $B$ có phải là trung điểm của đoạn thẳng $AC$ hay không? Vì sao?

Bài tập 3.2: Cho đoạn thẳng $AB = 8\;cm$ có $M$ là trung điểm. Trên tia $MA$, lấy điểm $S$ sao cho $MS = 5\;cm$

a) Tính độ dài đoạn thẳng $SA$

b) Gọi $T$ là trung điểm của đoạn thẳng $MB$. Tính độ dài đoạn thẳng $ST$

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1: Các tia gốc $M$ có trong hình đó là: $Mt, Mx, MA$

Bài tập 1.2: Các tia gốc $A$ có trong hình là: $At, AB, AC$

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

a) Vẽ ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng và hai tia $AB$, $CA$

Bài tập về tia (TOÁN LỚP 6)

b) Vẽ tia $Xt$ và một điểm $M$ thuộc tia $Xt$

Bài tập về tia (TOÁN LỚP 6)

Bài tập 2.2: Vẽ ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng và tia $By$ sao cho các điểm $A, C$ đều không thuộc tia $By$

Bài tập về tia (TOÁN 6)

Bài tập 2.3:

a) Vẽ tia $Mt$ cắt đường thẳng $AB$ tại điểm $N$, sao cho $N$ nằm giữa $A$ và $B$

Bài tập về tia (TOÁN 6)

b) Vẽ tia $Xs$ cắt đường thẳng $UV$ tại điểm $K$, sao cho $K$ không nằm giữa $U$ và $V$

Bài tập về tia

Bài tập 2.4:

Bài tập về tia (TOÁN LỚP 6)

Dạng 3:

Bài tập 3.1: Trên tia $Ox$, lấy các điểm $A, B, C$ sao cho $OA = 2\;cm$, $OB = 5\;cm$ và $OC = 8\;cm$

Bài tập về tia

a) $AB = OB – OA$

$$\;\;\;= 5 – 2 = 3\;(cm)$$

b) Có. Điểm $B$ là trung điểm của đoạn thẳng $AC$

Giải thích:

Ta có: $BC = OC – OB = 8 – 5 = 3\;(cm)$

Do đó, $BA = BC$ (vì đều bằng $3\;cm$)

Mà ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng và $B$ nằm giữa nên $B$ là trung điểm của đoạn thẳng $AC$

Bài tập 3.2: Cho đoạn thẳng $AB = 8\;cm$ có $M$ là trung điểm. Trên tia $MA$, lấy điểm $S$ sao cho $MS = 5\;cm$

Bài tập về tia

a) Vì $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ nên:

$$MA = \frac{AB}{2} = \frac{8}{2} = 4\;(cm)$$

Do đó:

$$SA = MS – MA = 5 – 4 = 1\;(cm)$$

b) Vì $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ nên $MB = MA = 4\;cm$

Vì $T$ là trung điểm của đoạn thẳng $MB$ nên:

$$MT = \frac{MB}{2} = \frac{4}{2} = 2\;(cm)$$

Do đó:

$$ST = MS + MT = 5 + 2 = 7\;(cm)$$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.