[BT-T6-6.3#1] Bài tập TIA.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là các bài tập TOÁN về TIA dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:

Nên xem:

Tia là gì?

Các dạng bài tập thường gặp:

Dạng 1: Nhận biết tia

Bài tập 1.1: Kể tên các tia gốc $M$ có trong hình sau:

Bài tập về tia (TOÁN 6)

Bài tập 1.2: Kể tên các tia gốc $A$ có trong hình sau:

Dạng 2: Vẽ hình

Bài tập 2.1:

a) Vẽ ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng và hai tia $AB$, $CA$

b) Vẽ tia $Xt$ và một điểm $M$ thuộc tia $Xt$

Bài tập 2.2: Vẽ ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng và tia $By$ sao cho các điểm $A, C$ đều không thuộc tia $By$

Bài tập 2.3:

a) Vẽ tia $Mt$ cắt đường thẳng $AB$ tại điểm $N$, sao cho $N$ nằm giữa $A$ và $B$

b) Vẽ tia $Xs$ cắt đường thẳng $UV$ tại điểm $K$, sao cho $K$ không nằm giữa $U$ và $V$

Bài tập 2.4: Vẽ hình theo các bước sau:

  • Bước 1: Vẽ ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng.
  • Bước 2: Vẽ tia $BC$ và đường thẳng $AB$
  • Bước 3: Vẽ một điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$
  • Bước 4: Vẽ tia $CM$

Dạng 3: Kiến thức tổng hợp

Bài tập 3.1: Trên tia $Ox$, lấy các điểm $A, B, C$ sao cho $OA = 2\;cm$, $OB = 5\;cm$ và $OC = 8\;cm$

a) Tính độ dài đoạn thẳng $AB$

b) Điểm $B$ có phải là trung điểm của đoạn thẳng $AC$ hay không? Vì sao?

Bài tập 3.2: Cho đoạn thẳng $AB = 8\;cm$ có $M$ là trung điểm. Trên tia $MA$, lấy điểm $S$ sao cho $MS = 5\;cm$

a) Tính độ dài đoạn thẳng $SA$

b) Gọi $T$ là trung điểm của đoạn thẳng $MB$. Tính độ dài đoạn thẳng $ST$

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1: Các tia gốc $M$ có trong hình đó là: $Mt, Mx, MA$

Bài tập 1.2: Các tia gốc $A$ có trong hình là: $At, AB, AC$

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

a) Vẽ ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng và hai tia $AB$, $CA$

Bài tập về tia (TOÁN LỚP 6)

b) Vẽ tia $Xt$ và một điểm $M$ thuộc tia $Xt$

Bài tập về tia (TOÁN LỚP 6)

Bài tập 2.2: Vẽ ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng và tia $By$ sao cho các điểm $A, C$ đều không thuộc tia $By$

Bài tập về tia (TOÁN 6)

Bài tập 2.3:

a) Vẽ tia $Mt$ cắt đường thẳng $AB$ tại điểm $N$, sao cho $N$ nằm giữa $A$ và $B$

Bài tập về tia (TOÁN 6)

b) Vẽ tia $Xs$ cắt đường thẳng $UV$ tại điểm $K$, sao cho $K$ không nằm giữa $U$ và $V$

Bài tập về tia

Bài tập 2.4:

Bài tập về tia (TOÁN LỚP 6)

Dạng 3:

Bài tập 3.1: Trên tia $Ox$, lấy các điểm $A, B, C$ sao cho $OA = 2\;cm$, $OB = 5\;cm$ và $OC = 8\;cm$

Bài tập về tia

a) $AB = OB – OA$

$$\;\;\;= 5 – 2 = 3\;(cm)$$

b) Có. Điểm $B$ là trung điểm của đoạn thẳng $AC$

Giải thích:

Ta có: $BC = OC – OB = 8 – 5 = 3\;(cm)$

Do đó, $BA = BC$ (vì đều bằng $3\;cm$)

Mà ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng và $B$ nằm giữa nên $B$ là trung điểm của đoạn thẳng $AC$

Bài tập 3.2: Cho đoạn thẳng $AB = 8\;cm$ có $M$ là trung điểm. Trên tia $MA$, lấy điểm $S$ sao cho $MS = 5\;cm$

Bài tập về tia

a) Vì $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ nên:

$$MA = \frac{AB}{2} = \frac{8}{2} = 4\;(cm)$$

Do đó:

$$SA = MS – MA = 5 – 4 = 1\;(cm)$$

b) Vì $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ nên $MB = MA = 4\;cm$

Vì $T$ là trung điểm của đoạn thẳng $MB$ nên:

$$MT = \frac{MB}{2} = \frac{4}{2} = 2\;(cm)$$

Do đó:

$$ST = MS + MT = 5 + 2 = 7\;(cm)$$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.