Giải Toán 6 (t2) [Chương 4] Bài 4 – XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ THÍ NGHIỆM ĐƠN GIẢN. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 33 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 4, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều. Luyện tập 1 […]

Đây là bài số 33 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 4, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều.

Luyện tập 1 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là bao nhiêu?

Giải

Số lần xuất hiện mặt S là:

25 – 15 = 10 (lần)

Do đó, xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là

Luyện tập 2 (Trang 19 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Minh lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Nếu bạn Minh lấy bóng 20 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện màu vàng thì xác suất thực nghiệm xuất hiện màu vàng là bao nhiêu?

Giải

Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu vàng là

Bài tập 1 (Trang 19 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Bài tập 1 - Trang 19 - Toán 6 (2) - Cánh diều.

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt N;

b) Xuất hiện mặt S.

Hướng dẫn

HS tiến hành gieo đồng xu và ghi kết quả vào bảng:

Giả sử tung lần 1 xuất hiện mặt S thì ghi 1 vào cột Lần tung và ghi S vào cột Kết quả tung. Tiếp tục tung lần 2, giả sử xuất hiện mặt N thì ghi 2 vào cột Lần tung và ghi N vào cột Kết quả tung… Tiếp tục quá trình tương tự cho đến khi đủ 20 lần tung.

Sau 20 lần tung, ta đếm số chữ N trong Kết quả tung và ghi kết quả đếm được đó vào cột Số lần xuất hiện mặt N. Tiếp theo, đếm số chữ S và ghi kết quả đếm được vào cột Số lần xuất hiện mặt S.

Bài tập 2 (Trang 19 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu tung một đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là bao nhiêu?

b) Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là bao nhiêu?

c) Nếu tung một đồng xu 30 lần liên tiếp, có 14 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là bao nhiêu?

Giải

a) Nếu tung một đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là

b) Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là

c) Tung một đồng xu 30 lần liên tiếp, có 14 lần xuất hiện mặt N nên số lần xuất hiện mặt S là: 30[nbsp][nbsp]14 = 16 (lần).

Do đó, xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là:

Bài tập 3 (Trang 20 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 10; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.

Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ rút được và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Bài tập 3 - Trang 20 - Toán 6 (2) - Cánh diều.

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện số 1;

b) Xuất hiện số 5;

c) Xuất hiện số 10.

Hướng dẫn

Các em hãy lấy 10 mảnh giấy có ghi các số từ 1 đến 10 rồi tự tiến hành thí nghiệm và hoàn thành bảng thống kê trên.

Cách tính xác suất thực nghiệm:

a) Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 1 bằng:

b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 5 bằng:

c) Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 10 bằng:

Bài tập 4 (Trang 20 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp, bạn Cường có kết quả thống kê như sau:

Bài tập 4 - Trang 20 - Toán 6 (2) - Cánh diều.

a) Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo.

b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm.

c) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm.

Giải

a) Số lần xuất hiện mặt 1 chấm là 3 lần.

Số lần xuất hiện mặt 6 chấm là 1 lần.

b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm là

c) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm là

Bài tập 5 (Trang 20 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều)

a) Nếu gieo một xúc xắc 11 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu?

b) Nếu gieo một xúc xắc 14 lần liên tiếp, có 3 lần xuất hiện mặt 6 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm bằng bao nhiêu?

Giải

a)

b)

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t2) [Chương 4] Bài 3 – MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ THÍ NGHIỆM ĐƠN GIẢN. (bộ Cánh diều)Giải Toán 6 (t2) [Chương 4] Bài tập CUỐI CHƯƠNG 4. (bộ Cánh diều) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.