Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 6 – PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 40 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều. Luyện tập 1 […]

Đây là bài số 40 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều.

Luyện tập 1 (Trang 48 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Tìm số đối của mỗi số sau: 12,49; -10,25.

Giải

Số đối của 12,49 là -12,49.

Số đối của -10,25 là 10,25.

Luyện tập 2 (Trang 49 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Tính tổng:

(-16,5) + 1,5.

Giải

(-16,5) + 1,5 = -(16,5 – 1,5) = -15.

Luyện tập 3 (Trang 49 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Tính một cách hợp lý:

89,45 + (-3,28) + 0,55 + (-6,72)

Giải

89,45 + (-3,28) + 0,55 + (-6,72)

= 89,45 + 0,55 + (-3,28) + (-6,72)

= (89,45 + 0,55) + [(-3,28) + (-6,72)]

= 90 + (-10) = 80

Luyện tập 4 (Trang 50 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Tính hiệu:

(-14,25) – (-9,2)

Giải

(-14,25) – (-9,2) = (-14,25) + 9,2 = -(14,25 – 9,2) = -5,05.

Luyện tập 5 (Trang 50 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Tính một cách hợp lý:

19,32 + 10,68 – 8,63 – 11,37

Giải

19,32 + 10,68 – 8,63 – 11,37

= (19,32 + 10,68) – (8,63 + 11,37)

= 30 – 20 = 10.

Bài tập 1 (Trang 51 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Tính:

a) 324,82 + 312,25;

b) (-12,07) + (-5,79); 

c) (-41,29) – 15,34;

d) (-22,65) – (-1,12).

Giải

a) 324,82 + 312,25 = 637,07

b) (-12,07) + (-5,79) = -(12,07 + 5,79) = -17,86

c) (-41,29) – 15,34 = (-41,29) + (-15,34) = -(41,29 + 15,34) = -56,63

d) (-22,65) – (-1,12) = (-22,65) + 1,12 = -(22,65 – 1,12) = -21,53

Bài tập 2 (Trang 51 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Tính một cách hợp lý:

a) 29,42 + 20,58 – 34,23 + (-25,77)

b) (-212,49) – (87,51 – 99,9) 

Giải

a) 29,42 + 20,58 – 34,23 + (-25,77)

= (29,42 + 20,58 ) – (34,23 + 25,77)

= 50 – 60 = -10

b) (-212,49) – (87,51 – 99,9)

= (-212,49) – 87,51 + 99,9

= (-212,49) + (-87,51) + 99,9

= [(-212,49) + (-87,51)] + 99,9

= -300 + 99,9 = -200,1

Bài tập 3 (Trang 51 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Bạn Nam cao 1,57 m, bạn Linh cao 1,53 m, bạn Loan cao 1,49 m.

a) Trong ba bạn đó, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

b) Chiều cao của bạn cao nhất hơn bạn thấp nhất là bao nhiêu mét?

Giải

a) Ta có: 1,49 m < 1,53 m < 1,57 m.

Do đó, bạn Nam cao nhất, bạn Loan thấp nhất.

b) Chiều cao của bạn cao nhất hơn bạn thấp nhất là:

1,57 – 1,49 = 0,08 (m)

Bài tập 4 (Trang 51 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Bác Đồng cưa ba thanh gỗ: thanh thứ nhất dài 1,85 m, thanh thứ hai dài hơn thanh thứ nhất 10 cm. Độ dài thanh gỗ thứ ba ngắn hơn tổng độ dài hai thanh gỗ đầu tiên là 1,35 m. Thanh gỗ thứ ba mà bác Đồng đã cưa dài bao nhiêu mét?

Giải

Đổi 10 cm = 0,1 dm.

Độ dài thanh gỗ thứ hai là:

1,85 + 0,1 = 1,95 (m).

Tổng độ dài hai thanh gỗ đầu tiên là:

1,85 + 1,95 = 3,8 (m)

Độ dài thanh gỗ thứ ba là:

3,8 – 1,35 = 2,45 (m)

Bài tập 5 (Trang 51 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Tính chu vi của mỗi hình sau:

Bài tập 5 - Trang 51 - Toán 6 (2) - Cánh diều.

Giải

a) Chu vi Hình a) là:

2,4 + 3,75 + 3,6 = 9,75 (cm)

b) Chu vi Hình b) là:

2,5 + 3,16 + 4,15 + 3,16 = 12,97 (cm).

Bài tập 6 (Trang 51 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY.

Nút dấu phẩy ngăn cách phần số nguyên và phần thập phân:

Bài tập 6 - Trang 51 - Toán 6 (2) - Cánh diều.

Chú ý: Ở một số máy tính cầm tay, nút dấu phẩy ngăn cách phần số nguyên và phần thập phân còn có dạng

Dùng máy tính cầm tay để tính:

16,293 +(-5,973);

(-35,78) – (-18,423).

Giải

HS tự học cách sử dụng máy tính cầm tay.

Kết quả là:

16,293 +(-5,973) = 10,32;

(-35,78) – (-18,423) = -17,357.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 5 – SỐ THẬP PHÂN. (bộ Cánh diều)Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 7 – PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN. (bộ Cánh diều) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.