Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 1 – ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 46 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều. Luyện tập 1 […]

Đây là bài số 46 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều.

Luyện tập 1 (Trang 75 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Vẽ ba điểm $A, B, C$

Giải

Giải Luyện tập 1 - Trang 75 - Toán 6 tập 2 - Bộ Cánh Diều

Luyện tập 2 (Trang 76 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Vẽ ba đường thẳng $m, n, p$

Giải

Giải Luyện tập 2 - Trang 76 - Toán 6 tập 2 - Bộ Cánh diều

Luyện tập 3 (Trang 77 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều)

a) Vẽ đường thẳng $b$

b) Vẽ điểm $M$ thuộc đường thẳng $b$

c) Vẽ điểm $N$ không thuộc đường thẳng $b$

Giải

Giải luyện tập 3 - Trang 77 - Toán 6 tập 2 - Bộ Cánh Diều

Luyện tập 4 (Trang 77 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Trong Hình 14 có những đường thẳng nào?

Giải luyện tập 4 - Trang 77 - Toán 6 tâp 2 - bộ Cánh Diều

Giải

Trong Hình 14, có những đường thẳng:

  • đường thẳng $MN$ (hoặc còn gọi là đường thẳng $NM$)
  • đường thẳng $MP$ (hoặc còn gọi là đường thẳng $PM$)
  • đường thẳng $NP$ (hoặc còn gọi là đường thẳng $PN$)

Bài tập 1 (Trang 79 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19.

Bài tập 1 - Trang 79 -Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

  • Các điểm: $A, B, P, Q$
  • Các đường thẳng: $a, b, c$

Bài tập 2 (Trang 79 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều)

a) Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm $M, N$ thuộc hay không thuộc đường thẳng $a$

b) Chọn ký hiệu $\in, \not\in$ thích hợp cho ?

$N \;?\; a$; $M\;?\;a$

Bài tập 2 - Trang 79 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

a) Điểm $M$ thuộc đường thẳng $a$. Điểm $N$ không thuộc đường thẳng $a$

b) $N \not\in a$; $M \in a$

Bài tập 3 (Trang 79 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài tập 3 - trang 79 - Toán 6 tập 2 - Cánh diều

Giải

  • Ba điểm $C, E, D$ thẳng hàng. Trong đó, điểm $E$ nằm giữa hai điểm $C$ và $D$
  • Ba điểm $E, A, B$ thẳng hàng. Trong đó, điểm $A$ nằm giữa hai điểm $E$ và $B$

Bài tập 4 (Trang 79 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Hai điểm $I, K$ nằm trên đường thẳng $a$ (Hình 22).

Bài tập 4 - Trang 79 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

a) Chỉ ra một điểm $C$ trên đường thẳng $a$ sao cho $C$ nằm giữa $I$ và $K$

b) Chỉ ra một điểm $D$ trên đường thẳng $a$ sao cho $K$ nằm giữa $I$ và $D$

Giải

Giải bài tập 4 - Trang 79 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Bài tập 5 (Trang 79 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía“, “khác phía” thích hợp cho ?

Bài tập 5 - Trang 79 - Toán 6 tập 2 - Cánh Diều

a) Hai điểm $M, P$ nằm ? đối với điểm $N$

b) Hai điểm $N, P$ nằm ? đối với điểm $M$

c) Hai điểm $M, N$ nằm ? đối với điểm $P$

Giải

a) Hai điểm $M, P$ nằm khác phía đối với điểm $N$

b) Hai điểm $N, P$ nằm cùng phía đối với điểm $M$

c) Hai điểm $M, N$ nằm cùng phía đối với điểm $P$

Bài tập 6 (Trang 79 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Ba điểm $X, Y, T$ thẳng hàng.

b) Ba điểm $U, V, T$ không thẳng hàng.

c) Ba điểm $X, Y, U$ thẳng hàng.

Bài tập 6 - trang 79- Toán 6 tập 2 - bộ Cánh diều.

Giải

a) ĐÚNG.

b) SAI

c) SAI.

Bài tập 7 (Trang 79 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25.

Bài tập 7 - Trang 79 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

HS tự làm

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài tập CUỐI CHƯƠNG 5. (bộ Cánh diều)Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 2 – HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. (bộ Cánh diều) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.