Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 2 – HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 47 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều. Luyện tập 1 […]

Đây là bài số 47 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều.

Luyện tập 1 (Trang 81 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Cho Hình 29.

Luyện tập 1 - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

a) Vẽ đường thẳng $d$ đi qua hai điểm $A$ và $B$

b) Đường thẳng $d$ có cắt đường thẳng $c$ hay không?

Giải

a)

Giải Luyện tập 1 - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

b) Có.

Luyện tập 2 (Trang 81 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Cho ba điểm $M, N, P$ như Hình 30.

Luyện tập 2 - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

a) Vẽ đường thẳng $NP$

b) Vẽ hai đường thẳng đi qua $M$ và cắt đường thẳng $NP$

Giải

a)

Giải Luyện tập 2a - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

b)

Luyện tập 2b - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Luyện tập 3 (Trang 82 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 34.

Luyện tập 3 - Trang 82 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song.

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Giải

a) Các cặp đường thẳng song song là:

 • $a\; // \; d$
 • $b\; // \; c$

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

 • $a, b$
 • $a, c$
 • $d, b$
 • $d, c$

Bài tập 1 (Trang 83 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có).

Bài tập 1 - Trang 83 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh diều

Giải

Hai đường thẳng $b$ và $c$ là hai đường thẳng cắt nhau. Giao điểm của chúng là điểm $H$

Hai đường thẳng $a$ và $d$ là hai đường thẳng song song.

Hai đường thẳng $m$ và $n$ là hai đường thẳng cắt nhau. Giao điểm của chúng là điểm $T$

Bài tập 2 (Trang 83 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 36 và chỉ ra:

a) Các cặp đường thẳng song song.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau.

Bài tập 2 - Trang 83 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

a) Các cặp đường thẳng song song là:

 • $a$ và $b$
 • $b$ và $c$
 • $c$ và $a$
 • $d$ và $e$

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

 • $a$ và $d$; $a$ và $e$
 • $b$ và $d$; $b$ và $e$
 • $c$ và $d$; $c$ và $e$

Bài tập 3 (Trang 83 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng.

Bài tập 3 - Trang 83 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

Đường thẳng $AB$ và đường thẳng $AE$ là hai đường thẳng cắt nhau, giao điểm là điểm $A$

Đường thẳng $AB$ và đường thẳng $BD$ là hai đường thẳng cắt nhau, giao điểm là điểm $B$

Đường thẳng $AE$ và đường thẳng $BD$ là hai đường thẳng cắt nhau, giao điểm là điểm $C$

Đường thẳng $DE$ và đường thẳng $DB$ là hai đường thẳng cắt nhau, giao điểm là điểm $D$

Đường thẳng $DE$ và đường thẳng $AE$ là hai đường thẳng cắt nhau, giao điểm là điểm $E$

Bài tập 4 (Trang 83 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Cho ba điểm $H, I, K$ thẳng hàng.

a) Điểm $K$ có thuộc đường thẳng $IH$ không?

b) Vẽ đường thẳng $d$ đi qua $H$ và không đi qua $I$. Đường thẳng $d$ có song song với đường thẳng $IK$ không?

Giải

a) Có.

Giải thích:

Qua hai điểm $I$ và $H$ ta chỉ vẽ được duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm này.

Mà ba điểm $H, I, K$ thẳng hàng nên $K$ phải thuộc đường thẳng $IH$.

Vậy điểm $K$ thuộc đường thẳng $IH$.

b) Không.

Giải thích:

Vì ba điểm $H, I, K$ thẳng hàng nên đường thẳng $IK$ đi qua điểm $H$, mà đường thẳng $d$ cũng đi qua điểm $H$ nên hai đường thẳng này có điểm chung là $H$.

Do đó đường thẳng $d$ không song song với đường thẳng $IK$.

Bài tập 5 (Trang 83 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Cho ba điểm $P, Q, R$ không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho.

a) Điểm $P$ là giao điểm của hai đường thẳng nào?

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Giải

Bài tập 5 - Trang 83 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

a) Điểm $P$ là giao điểm của hai đường thẳng $PQ$ và $PR$

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

 • đường thẳng $PQ$ và đường thẳng $PR$
 • đường thẳng $PQ$ và đường thẳng $RQ$
 • đường thẳng $RQ$ và đường thẳng $RP$

Bài tập 6 (Trang 83 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Đường thẳng $AB$ và đường thẳng $CD$ cắt nhau tại $I$

b) Hai đường thẳng $a$ và $b$ cắt nhau tại $O$, đường thẳng $c$ cắt $a$ tại $P$ và cắt $b$ tại $Q$

Giải

a)

Bài tập 6a - Trang 83 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

b)

Bài tập 6b - Trang 83 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 1 – ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG. (bộ Cánh diều)Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 3 – ĐOẠN THẲNG. (bộ Cánh diều) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.