Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 4 – TIA. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 49 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều. Luyện tập 1 […]

Đây là bài số 49 trong tống số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Cánh diều.

Luyện tập 1 (Trang 90 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Hãy đọc và viết tên các tia ở Hình 55.

Luyện tập 1 - Trang 90 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

Các tia ở Hình 55 là: tia $ID$, tia $IA$, tia $IB$, tia $IC$

Luyện tập 2 (Trang 90 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Cho hai điểm $A$ và $B$.

Luyện tập 2 - Trang 90 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

a) Vẽ tia $AB$

b) Vẽ tia $BA$

Giải

a) Tia $AB$

Giải Luyện tập 2 - Trang 90 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

b) Tia $BA$

Giải Luyện tập 2 - Trang 90 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Luyện tập 3 (Trang 91 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau ở Hình 58.

Luyện tập 3 - Trang 91 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

Bốn cặp tia đối nhau là:

  • tia $Ax$ và tia $Ay$
  • tia $Bx$ và tia $By$
  • tia $Cx$ và tia $Cy$
  • tia $BA$ và tia $BC$

Lưu ý

Ngoài bốn cặp tia đối nhau như vừa kể, còn có các cặp tia khác đối nhau như $Ax$ và $AB$, $Ax$ và $AC$, $Bx$ và $BC$, $BA$ và $By$, $BA$ và $BC$, $CA$ và $Cy$, $CB$ và $Cy$.

Luyện tập 4 (Trang 92 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 61.

Luyện tập 4 - Trang 92 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

a) Tia $OA$ trùng với tia nào?

b) Hai tia $OB$ và $Bn$ có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia $Om$ và $On$ có đối nhau không? Vì sao?

Giải

a) Tia $OA$ trùng với tia $Om$

b) Không, hai tia $OB$ và $Bn$ không trùng nhau vì chúng không chung điểm gốc.

(Tia $OB$ có điểm gốc là $O$, còn tia $Bn$ có điểm gốc là $B$)

c) Không, hai tia $Om$ và $On$ không đối nhau vì chúng không tạo thành đường thẳng (mà tạo thành đường gãy khúc).

Bài tập 1 (Trang 92 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Hãy đọc tên các tia gốc $O$ trong Hình 62.

Bài tập 1 - Trang 92 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

Các tia gốc $O$ trong Hình 62 là: tia $OA$, tia $Ox$, tia $OB$, tia $Oy$

Bài tập 2 (Trang 92 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Điểm $A$ thuộc tia $BC$

b) Điểm $D$ thuộc tia $BC$

Bài tập 2 - Trang 92 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

a) SAI.

b) ĐÚNG.

Bài tập 3 (Trang 92 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Hai tia $BC$ và $BD$ trùng nhau.

b) Hai tia $DA$ và $CA$ trùng nhau.

c) Hai tia $BA$ và $BD$ đối nhau.

d) Hai tia $BA$ và $CD$ đối nhau.

Giải

a) ĐÚNG.

b) SAI.

($DA$ và $CA$ không chung điểm gốc nên không trùng nhau.)

c) ĐÚNG.

d) SAI.

(Hai tia $BA$ và $CD$ không chung điểm gốc nên không đối nhau)

Bài tập 4 (Trang 92 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Quan sát Hình 64.

Bài tập 4 - Trang 92 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

a) Viết ba tia gốc $A$ và ba tia gốc $B$

b) Viết hai tia trùng nhau gốc $A$ và hai tia trùng nhau gốc $B$

c) Viết hai tia đối nhau gốc $A$ và hai tia đối nhau gốc $B$

Giải

a) Ba tia gốc $A$ là: tia $Ax$, tia $Ay$, và tia $AB$

Ba tia gốc $B$ là: tia $Bx$, tia $By$, và tia $BA$

b) Hai tia trùng nhau gốc $A$: tia $Ay$ và tia $AB$

Hai tia trùng nhau gốc $B$ là: tia $Bx$ và tia $BA$

c) Hai tia đối nhau gốc $A$ là: tia $Ax$ và tia $Ay$

Hai tia đối nhau gốc $B$ là: tia $Bx$ và tia $By$

Bài tập 5 (Trang 93 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau:

a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia ??.

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

  • Hai tia ?? đối nhau;
  • Hai tia MK và ? trùng nhau;
  • Hai tia NK và NM ?.

Giải

a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia IxIy.

Bài tập 5a - Trang 93 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

  • Hai tia KMKN đối nhau;
  • Hai tia MK và MN trùng nhau;
  • Hai tia NK và NM trùng nhau.
Bài tập 5b - Trang 93 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Bài tập 6 (Trang 93 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau.

Giải

a) SAI.

Khi hai tia có chung gốc nhưng trùng nhau hoặc không cùng nằm trên một đường thẳng thì chúng không đối nhau. Ví dụ, hai tia $Ox$ và $Oy$ sau đây không phải là hai tia đối nhau, mặc dù chúng có chung gốc $O$

Bài tập 6a - Trang 93 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

b) SAI.

Hai tia chung gốc nhưng trùng nhau thì chúng không phải là hai tia đối nhau.

c) ĐÚNG.

Bài tập 7 (Trang 93 / Toán 6 – tập 2 / Cánh diều) Cho hai tia đối nhau $Ax$ và $Ay$. Lấy điểm $M$ thuộc tia $Ax$, điểm $N$ thuộc tia $Ay$ ($M$ và $N$ khác $A$).

a) Trong ba điểm $A, M, N$, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm $A$ và $N$ nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm $M$?

Giải

Bài tập 7 - Trang 93 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

a) Điểm $A$ nằm giữa hai điểm $M$ và $N$

b) Hai điểm $A$ và $N$ nằm cùng phía đối với điểm $M$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 3 – ĐOẠN THẲNG. (bộ Cánh diều)Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 5 – GÓC. (bộ Cánh diều) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.