Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 2 – TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN. GHI SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 2 trong tống số 13 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 1

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Tải bản pdf: tại đây.

Thực hành 1 (Trang 10 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo)

a) Tập hợp * có gì khác nhau?

b) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

C = {a ∈ * | a < 6}.

Giải

a) Trong tập hợp có số 0; còn trong tập hợp * không chứa số 0.

b) C = {1; 2; 3; 4; 5}

✨ Xem bài viết này để biết về tập hợp ; cũng như biết cách so sánh các số tự nhiên, để làm các bài tập tiếp theo.

Thực hành 2 (Trang 10 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp trong những trường hợp sau:

a) 17, a, b là ba số lẻ liên tiếp tăng dần.

b) m, 101, n, p là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần.

Giải

a) Ta thấy 17; 19; 21 là ba số lẻ liên tiếp tăng dần. Vậy: a = 19, b = 21.

b) Ta thấy 102; 101; 100; 99 là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần. Vậy: m = 102, n = 100, p = 99.

Thực hành 3 (Trang 11 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ hơn 36. Liệt kê các phần tử của A theo thứ tự giảm dần.

Giải

A gồm các phần tử 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 0.

Thực hành 4 (Trang 11 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Mỗi số sau có bao nhiêu chữ số? Chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, … của mỗi số đó.

2 023 ; 5 427 198 653

Giải

Số 2 023 có bốn chữ số, theo thứ tự từ phải qua trái thì:

 • Chữ số hàng đơn vị là 3;
 • Chữ số hàng chục là 2;
 • Chữ số hàng trăm là 0;
 • Chữ số hàng ngàn (nghìn) là 2.

Số 5 427 198 653 có mười chữ số, theo thứ tự từ phải qua trái thì:

 • Chữ số hàng đơn vị là 3;
 • Chữ số hàng chục là 5;
 • Chữ số hàng trăm là 6;
 • Chữ số hàng ngàn là 8;
 • Chữ số hàng chục ngàn là 9;
 • Chữ số hàng trăm ngàn là 1;
 • Chữ số hàng triệu là 7;
 • Chữ số hàng chục triệu là 9;
 • Chữ số hàng trăm triệu là 1;
 • Chữ số hàng tỷ là 5.

 ✨ Xem bài viết: Cách ghi số tự nhiên để làm được bài tập này và các bài tập tiếp theo.

Thực hành 5 (Trang 11 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo)

a) Dựa theo cách biểu diễn trên (trong sgk trang 11), hãy biểu diễn các số 345 và 2 021.

b) Đọc số 96 208 984. Số này có mấy chữ số? Số triệu, số trăm là bao nhiêu?

Giải

a) 345 = 3 × 100 + 4 × 10 + 5;

2 021 = 2 × 1000 + 0 × 100 + 2 × 10 + 1

b) Số 96 208 984 được đọc là: “chín mươi sáu triệu hai trăm lẻ tám ngàn chín trăm tám mươi bốn”.

Số này có tám chữ số.

Số triệu là 96. Số trăm là 962 089.

Nhận xét

“Số triệu” khác với “chữ số hàng triệu”. Trong bài tập thực hành 5 vừa rồi, số 96 208 984 có số triệu là 96, nhưng chữ số hàng triệu là 6.

Tương tự, số trăm của nó là 962 089, nhưng chữ số hàng trăm là 9.

Thực hành 6 (Trang 12 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hoàn thành bảng dưới đây vào vở:

Thực hành 6 - Trang 12 - Toán 6 (t1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Giải thực hành 6 - Trang 12 - Toán 6 - Chân trời sáng tạo.

Bài tập 1 (Trang 12 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Chọn ký hiệu thuộc (∈) hoặc không thuộc (∉) thay cho mỗi ❓.

a) 15  ℕ;         

b) 10,5  ℕ*;           

c)   ℕ;           

d) 100  ℕ.

Giải

a) 15 ∈ ℕ ;

b) 10,5 ∉ ℕ* (10,5 là số thập phân, không phải số tự nhiên);

c)   (7/9 là phân số, không phải số tự nhiên);

d) 100  ℕ.

Gợi ý

Click vào đây để xem cách sử dụng và phân biệt các ký hiệu thuộc ( ∈ ) và không thuộc ( ∉ ).

Click vào đây để tìm hiểu về các tập hợp ℕ và ℕ* .

Bài tập 2 (Trang 12 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) 1 999 > 2 003;

b) 100 000 là số tự nhiên lớn nhất;

c) 5  5;

d) Số 1 là số tự nhiên nhỏ nhất.

Giải

a) Sai

b) Sai. (vì không có số tự nhiên lớn nhất).

c) Đúng. (vì dấu ≤ có nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng).

d) Sai. (Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0).

Bài tập 3 (Trang 12 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Biểu diễn các số 1 983; 2 756; 2 053 theo mẫu: = .

Giải

Bài tập 4 (Trang 12 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hoàn thành bảng dưới đây vào vở:

Bài tập 4 - Trang 12 - Toán 6 (t1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Giải bài tập 4 - Trang 12 - Toán 6 (t1) - Chân trời sáng tạo.
Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 1 – TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 3 – CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Bài 2 - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

Bài 4 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 5 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 6 - Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 7 - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 8 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 9 - Ước và bội.

Bài 10 - Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài 12 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 13 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài 14 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2: SỐ NGUYÊN

Bài 1 - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 2 - Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 3 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Bài 4 - Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 - Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều.

Bài 2 - Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân.

Bài 3 - Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài 4 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 - Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 - Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 3 - Biểu đồ tranh.

Bài 4 - Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.

Bài tập cuối chương 4.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2