Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 4 – LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 4 trong tống số 13 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 1

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Tải bản pdf: tại đây.

🤔 Nên xem bài học: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Thực hành 1 (Trang 17 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo)

a) Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa: 3 . 3 . 3 ; 6 . 6 . 6 . 6

b) Phát biểu hoàn thiện các câu sau:

32 còn gọi là “3 …” hay “… của 3” ;

53 còn gọi là “5 …” hay “… của 5”.

c) Hãy đọc các lũy thừa sau và chỉ rõ cơ số, số mũ: 310; 105

Giải

a) 3 . 3 . 3 = 33 ; 6 . 6 . 6 . 6 = 64 .

b) 32 còn gọi là “3 bình phương” hay “bình phương của 3”;

53 còn gọi là “5 lập phương” hay “lập phương của 5”.

c) 310 được đọc là: “ba mũ mười” (hoặc “ba lũy thừa mười”, hoặc “lũy thừa bậc mười của ba”). Trong đó, cơ số là 3 và số mũ là 10.

105 được đọc là: “mười mũ năm” (hoặc “mười lũy thừa năm”, hoặc “lũy thừa bậc năm của mười”). Trong đó, cơ số là 10 và số mũ là 5.

Thực hành 2 (Trang 17 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa: 33 . 34; 104 . 103; x2 . x5

Giải

33 . 34 = 33 + 4 = 37

104 . 103 = 104 + 3 = 107

x2 . x5 = x2 + 5 = x7

✨ Xem bài học Lũy thừa với số mũ tự nhiên để hiểu cách làm bài tập này và làm tốt các bài tập tiếp theo.

Thực hành 3 (Trang 17 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo)

a) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 117 : 113; 117 : 117; 72 . 74; 72 . 74 : 73.

b) Cho biết mỗi phép tính sau đúng hay sai: 97 : 92 = 95; 710 : 72 = 75; 211 : 28 = 6; 56 : 56 = 5.

Giải

a) 117 : 113 = 117 – 3 = 114

    117 : 117 = 117 – 7 = 110 = 1

    72 . 74 = 72 + 4 = 76 

    72 . 74 : 73 = 72 + 4 – 3 = 73

b) 97 : 92 = 95 → ĐÚNG (vì 97 : 92 = 97 – 2 = 95).

710 : 72 = 75 → SAI (vì 710 : 72 = 710 – 2 = 78).

211 : 28 = 6 → SAI (vì 211 : 28 = 211 – 8 = 23 = 8)

56 : 56 = 5 → SAI (vì 56 : 56 = 56 – 6 =50 = 1)

Bài tập 1 (Trang 18 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Ghép mỗi phép tính ở cột A với lũy thừa tương ứng của nó ở cột B:

Bài tập 1 - trang 18 - sách Toán 6 (1) Chân trời sáng tạo

Giải

Ta có:

37 . 33 = 37+3 = 310 ;

59 : 57 = 59-7 = 52 ;

211 : 28 = 211-8 = 23 ;

512 . 55 = 512+5 = 517 .

Giải Bài tập 1 - trang 18 - sách Toán 6 (1) Chân trời sáng tạo

Bài tập 2 (Trang 18 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo)

a) Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 57 . 55; 95 : 80; 210 : 64 . 16.

b) Viết cấu tạo thập phân của các số 4 983; 54 297; 2 023 theo mẫu sau:

4 983 = 4 . 1 000 + 9 . 100 + 8 . 10 + 3 = 4 . 103 + 9 . 102 + 8 . 10 + 3

Giải

a) 57 . 55 = 57+5 = 512;

95 : 80 = 95 : 1 = 95;

210 : 64 . 16 = 210 : 26 . 24 = 210 – 6 + 4 = 28.

b)

54 297 = 5 . 10 000 + 4 . 1 000 + 2 . 100 + 9 . 10 + 7 = 5 . 104 + 4 . 103 + 2 . 102 + 9 . 10 + 7;

2 023 = 2 . 1 000 + 0 . 100 + 2 . 10 + 3 = 2 . 103 + 0 . 102 + 2 . 10 + 3.

Nên xem:

🤔 Dạng bài tập về LŨY THỪA với số mũ tự nhiên.

🤔 Trắc nghiệm Toán 6 – chủ đề CÁC PHÉP TÍNH trong tập hợp số tự nhiên.

Bài tập 3 (Trang 18 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10 năm 2020, dân số Việt Nam được làm tròn là 98 000 000 người. Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích của một số với một lũy thừa của 10.

Giải

Ta có:

98 000 000 = 98 . 1 000 000 = 98 . 106

Vậy dân số Việt Nam dưới dạng tích của một số với một lũy thừa của 10 là: 98 . 106.

Bài tập 4 (Trang 18 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Biết rằng khối lượng của Trái Đất khoảng 6 00…000 (21 số 0) tấn, khối lượng của Mặt Trăng khoảng 75 00…000 (18 số 0) tấn.

a) Em hãy viết khối lượng của Trái Đất và khối lượng của Mặt Trăng dưới dạng tích của một số với một lũy thừa của 10.

b) Khối lượng Trái Đất gấp bao nhiêu lần khối lượng Mặt Trăng?

Giải

a) Khối lượng của Trái Đất là 6 . 1021 tấn.

Khối lượng của Mặt trăng là 75 . 1018 tấn.

b) Ta có:

(6 . 1021) : (75 . 1018) = (6 . 103 . 1018) : (75 . 1018) = (6 . 103) : 75

= (6 . 1 000) : 75 = 6 000 : 75 = 80.

Vậy, khối lượng Trái Đất gấp 80 lần khối lượng Mặt Trăng.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 3 – CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 5 – THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Bài 2 - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

Bài 4 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 5 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 6 - Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 7 - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 8 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 9 - Ước và bội.

Bài 10 - Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài 12 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 13 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài 14 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2: SỐ NGUYÊN

Bài 1 - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 2 - Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 3 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Bài 4 - Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 - Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều.

Bài 2 - Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân.

Bài 3 - Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài 4 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 - Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 - Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 3 - Biểu đồ tranh.

Bài 4 - Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.

Bài tập cuối chương 4.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2