Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 5 – THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 5 trong tống số 13 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 1

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 5 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Tải file bài giải bản pdf: tại đây.

Thực hành 1 (Trang 19 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tính:

a) 72 . 19 – 362  : 18;

b) 750 : {130 – [(5 . 14  65)3  + 3]}

Giải

a) 72 . 19 – 362  : 18

= 72 . 19 – 1 296 : 18

= 1 368 – 72

= 1 296.

b) 750 : {130 – [(5 . 14  65)3  + 3]}

= 750 : {130 – [(70  65)3 + 3]}

= 750 : {130 – [53 + 3]}

= 750 : {130 – [125 + 3]}

= 750 : {130  128}

= 750 : 2

= 375.

✨ Xem bài học Thứ tự thực hiện các phép tính để làm tốt bài tập này và các bài tập tiếp theo.

Thực hành 2 (Trang 19 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) (13x – 122) : 5 = 5;

b) 3x[82 – 2 . (25 – 1)] = 2 022.

Giải

a) (13x – 122) : 5 = 5

13x – 122 = 5 . 5

13x – 122 = 25

13x = 25 + 122

13x = 25 + 144

13x = 169

x = 13

b) 3x[82 – 2 . (25 – 1)] = 2 022

3x[64 – 2 . (32 – 1)] = 2 022

3x[64 – 2 .31] = 2 022

3x[64 – 62] = 2 022

3x . 2 = 2 022

3 . 2 . x = 2 022

6 . x = 2 022

x = 2 022 : 6

x = 337

Nên xem:

🤔 Dạng bài tập Tìm x – Toán lớp 6 mới.

Thực hành 3 (Trang 20 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) 93 . (4 2  1 928) + 2 500.

b) 53 . (64 . 19 + 26 . 35)  210.

Giải

Các em tập sử dụng máy tính cầm tay. Kết quả của hai biểu thức trên lần lượt là:

a) 217 237.

b) 264 726.

Bài tập 1 (Trang 20 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tính:

a) 2 023 – 252 : 53 + 27;

b) 60 : [7 . (112  20 . 6) + 5].

Giải

a) 2 023 – 252 : 53 + 27

= 2 023 – 625 : 125 + 27

= 2 023 – 5 + 27

= 2018 + 27

= 2045

b) 60 : [7 . (112  20 . 6) + 5]

= 60 : [7 . (121  20 . 6) + 5]

= 60 : [7 . (121  120) + 5]

= 60 : [7 . 1 + 5]

= 60 : [7 + 5]

= 60 : 12

= 5

Bài tập 2 (Trang 21 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (9x – 23) : 5 = 2;

b) [34  (82 + 14) : 13]x = 53 + 102.

Giải

a) (9x – 23) : 5 = 2

(9x – 8) : 5 = 2

9x – 8 = 2 . 5

9x – 8 = 10

9x = 10 + 8

9x = 18

x = 2

b) [34  (82 + 14) : 13]x = 53 + 102

[81  (64 + 14) : 13]x = 125 + 100

[81  78 : 13]x = 225

[81 – 6]x = 225

75x = 225

x = 3

Bài tập 3 (Trang 21 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) 2 0272 – 1 9732;

b) 42 + (365  289) . 71.

Giải

a) 2 0272 – 1 9732 = 216 000;

b) 42 + (365  289) . 71 = 5 412.

Bài tập 4 (Trang 21 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan:

Bài tập 4 - trang 21 - sách Toán 6 (1) Chân trời sáng tạo

Tính tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan.

Hướng dẫn

[Số tiền mua một loại văn phòng phẩm] = [Số lượng] . [Giá đơn vị]

Ví dụ: Số tiền mua vở loại 1 = 35 . 10 = 350 (nghìn đồng).

Đề yêu cầu tính tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan, vậy ta phải tính số tiền mua từng loại văn phòng phẩm, sau đó cộng các kết quả vừa tìm được lại với nhau.

🤔 Các em nên xem bài học Áp dụng cộng – trừ – nhân – chia vào thực tế để hiểu được các bài tập dạng này.

Giải

Số tiền mua vở loại 1 là: 35 . 10 = 350 (nghìn đồng).

Số tiền mua vở loại 2 là: 67 . 5 = 335 (nghìn đồng).

Số tiền mua bút bi là: 100 . 5 = 500 (nghìn đồng).

Số tiền mua thước kẻ là: 35 . 7 = 245 (nghìn đồng).

Số tiền mua bút chì là: 35 . 5 = 175 (nghìn đồng).

Tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan là:

350 + 335 + 500 + 245 + 175 = 1 605 (nghìn đồng).

Nhận xét

Có thể tính tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan chỉ bằng một biểu thức duy nhất:

35 . 10 + 67 . 5 + 100 . 5 + 35 . 7 + 35 . 5

Kết quả của biểu thức trên đương nhiên cũng bằng 1 605.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 4 – LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 6 – CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Bài 2 - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

Bài 4 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 5 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 6 - Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 7 - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 8 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 9 - Ước và bội.

Bài 10 - Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài 12 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 13 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài 14 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2: SỐ NGUYÊN

Bài 1 - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 2 - Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 3 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Bài 4 - Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 - Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều.

Bài 2 - Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân.

Bài 3 - Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài 4 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 - Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 - Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 3 - Biểu đồ tranh.

Bài 4 - Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.

Bài tập cuối chương 4.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2