Giải Toán 6 (t1) [Chương 2] Bài 2 – THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 2 trong tống số 5 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 2

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 2, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Tải file bài giải dạng pdf: tại đây.

Thực hành (Trang 55 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) So sánh các cặp số nguyên sau:

a) -10 và -9;

b) 2 và -15;

c) 0 và -3.

Giải

a) -10 < -9 (vì 9 < 10)

b) 2 > -15 (vì số nguyên dương thì luôn lớn hơn số nguyên âm)

c) 0 > -3 (vì số 0 lớn hơn mọi số nguyên âm)

Vận dụng 1 (Trang 55 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cho ba số nguyên a, b, c và biết: a > 2; b < -7; -1 < c < 1.

Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên âm và số nào bằng 0?

Giải

Trong ba số nguyên đã cho thì:

  • a là số nguyên dương
  • b là số nguyên âm
  • c bằng 0.

Vận dụng 2 (Trang 55 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Một số sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/)

Giải

Bởi vì: -180 > -1 000 > -4 000 > -6 000.

Nên ta sắp xếp các sinh vật biển theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống như sau: Cá cờ xanh (Blue marlin); Cá hố (Ribbon fish); Cá đèn (Lantern fish); Sao biển (Brittle fish).

Bài tập 1 (Trang 56 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5;

b) -5 và 0;                                 

c) -6 và 5;

d) -8 và -6;                           

e) 3 và -10;

g) -2 và -5.

Giải

a) 6 > 5

b) -5 < 0

c) -6 < 5

d) -8 < -6

e)> -10

g) -2 > -5

Bài tập 2 (Trang 56 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm số đối của các số nguyên: 5; -4; -1; 0; 10; -2 021.

Giải

Số đối của 5 là -5.

Số đối của -4 là 4.

Số đối của -1 là 1.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của 10 là -10.

Số đối của -2 021 là 2 021.

Bài tập 3 (Trang 56 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số: 2; -4; 6; 4; 8; 0; -2; -8; -6.

Giải

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: -8 < -6 < -4 < -2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8.

Biểu diễn trên trục số:

Bài tập 4 (Trang 56 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy liệt kê các phần từ của mỗi tập hợp sau:

a) A = {a  ℤ | -4 < a < -1};                 

b) B = {b  ℤ | -2 < b < 3};

c) C ={c  ℤ | -3 < c < 0};                   

d) D ={d  ℤ | -1 < d < 6}.

Giải

a) A = {-3; -2}

b) B = {-1; 0; 1; 2}

c) C = {-2; -1}

d) D = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

Bài tập 5 (Trang 56 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (oC) mùa đông tại các địa điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha-oai) 12 oC; Montana (Môn-ta-na) -2 oC; Alaska (A-la-xca) -51 oC; New York (Niu Oóc) -15 oC; Florida (Phlo-ri-đa) 8 oC.

(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/)

Giải

Ta có: -51 < -15 < -2 < 8 < 12.

Nên, thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ mùa đông tại các địa điểm của nước Mỹ là: Alaska; New York; Montana; Florida; Hawaii.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t1) [Chương 2] Bài 1 – SỐ NGUYÊN ÂM VÀ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN (bộ Chân trời sáng tạo)Giải Toán 6 (t1) [Chương 2] Bài 3 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Bài 2 - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

Bài 4 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 5 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 6 - Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 7 - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 8 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 9 - Ước và bội.

Bài 10 - Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài 12 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 13 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài 14 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2: SỐ NGUYÊN

Bài 1 - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 2 - Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 3 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Bài 4 - Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 - Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều.

Bài 2 - Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân.

Bài 3 - Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài 4 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 - Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 - Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 3 - Biểu đồ tranh.

Bài 4 - Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.

Bài tập cuối chương 4.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2