Giải Toán 6 (t1) [Chương 3] Bài 1 – HÌNH VUÔNG. TAM GIÁC ĐỀU. LỤC GIÁC ĐỀU. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 1 trong tống số 4 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 3

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 3, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Tải file bài giải dạng pdf: tại đây.

Thực hành 1 (Trang 75 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Dùng dụng cụ học tập để kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD có bằng nhau không (Hình 2).

Thực hành 1 - Trang 75 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Hai đường chéo AC và BD bằng nhau.

Vận dụng 1 (Trang 75 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Bạn Trang lấy 4 que tính dài bằng nhau xếp thành hình 4 cạnh như Hình 3. Bạn ấy nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem bạn Trang nói như vậy đúng hay sai.

Vận dụng 1 - Trang 75 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Bạn Trang nói sai. Hình 3 không phải là hình vuông vì các góc của nó khác góc vuông (90o).

Vận dụng 3 (Trang 78 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Bạn An nói: “Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều”.

Bạn Bình lại nói: “Có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là lục giác đều.”

Bạn nào đúng?

Giải

Bạn Bình nói đúng.

Hình sau đây có 6 cạnh bằng nhau, nhưng không phải là lục giác đều, vì 6 góc của nó không bằng nhau.

Vận dụng 3 - Trang 78 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Bài tập 1 (Trang 79 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Quan sát hình dưới đây rồi cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là lục giác đều.

Bài tập 1 - Trang 79 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình b) là hình vuông.

Hình c) là tam giác đều.

Hình g) là lục giác đều.

Bài tập 2 (Trang 79 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo rồi dùng compa đo và so sánh độ dài của chúng.

Giải

Hai đường chéo của hình vuông luôn bằng nhau.

Bài tập 3 (Trang 79 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình sau có phải là hình vuông không.

Bài tập 3 - Trang 79 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình MNPQ là hình vuông.

(Có 4 cạnh bằng nhau; có 4 góc bằng nhau và bằng góc vuông.)

Bài tập 4 (Trang 79 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.

Giải

Làm theo hướng dẫn sau:

  • Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.
  • Lấy A và B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 4 cm. Gọi C là một tron hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và nối C với B, ta được tam giác đều ABC.
Bài tập 4 - Trang 79 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Bài tập 5 (Trang 79 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình sau có phải là tam giác đều không?

Bài tập 5 - Trang 79 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Tam giác ABC là tam giác đều.

(Có các cạnh và các góc bằng nhau.)

Bài tập 6 (Trang 79 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cắt 6 hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi xếp thành một hình lục giác đều.

Giải

Giải bài tập 6 - Trang 79 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Bài tập 7 (Trang 79 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? Em có biết ý nghĩa của các biển báo này không?

Bài tập 7 - Trang 79 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Giải bài tập 7 - Trang 79 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.
Xem tiếp bài trong cùng SeriesGiải Toán 6 (t1) [Chương 3] Bài 2 – HÌNH CHỮ NHẬT. HÌNH THOI. HÌNH BÌNH HÀNH. HÌNH THANG CÂN. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Bài 2 - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

Bài 4 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 5 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 6 - Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 7 - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 8 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 9 - Ước và bội.

Bài 10 - Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài 12 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 13 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài 14 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2: SỐ NGUYÊN

Bài 1 - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 2 - Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 3 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Bài 4 - Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 - Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều.

Bài 2 - Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân.

Bài 3 - Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài 4 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 - Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 - Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 3 - Biểu đồ tranh.

Bài 4 - Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.

Bài tập cuối chương 4.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2