Giải Toán 6 (t1) [Chương 4] Bài 2 – BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BẢNG. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 2 trong tống số 5 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo – Toán 6 (tập 1) – Giải bài tập CHƯƠNG 4

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 4, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Tải file bài giải này dưới dạng pdf: tại đây.

Vận dụng 1 (Trang 103 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

Vận dụng 1 - Trang 103 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

(G: Giỏi; Kh: Khá; TB: Trung bình; Y: Yếu)

Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây:

Vận dụng 1 - Trang 103 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Giải Vận dụng 1 - Trang 103 - Toán 6 (1) Chân trời sáng tạo.

Vận dụng 2 (Trang 103 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Vận dụng 2 - Trang 103 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Em hãy cho biết:

a) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

Giải

a) Số học sinh lớp 6A là: 25 + 3 + 2 = 30 (học sinh)

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là: 25 + 3 = 28 (học sinh)

Bài tập 1 (Trang 103 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu như sau:

Bài tập 1 - Trang 103 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám. 

a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu ở trên. 

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng và cho biết loại phim nào đuợc các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

Giải

a) Tên là: Bảng dữ liệu ban đầu.

b) Bảng thống kê tương ứng:

Giải bài tập 1 - Trang 103 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Từ bảng thống kê trên, ta thấy: loại phim Hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

Bài tập 2 (Trang 104 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Giải

HS tự làm.

Bài tập 3 (Trang 104 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thông kê tương ứng.

Giải

HS tự làm.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t1) [Chương 4] Bài 1 – THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải Toán 6 (t1) [Chương 4] Bài 3 – BIỂU ĐỒ TRANH. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Bài 2 - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

Bài 4 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 5 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 6 - Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 7 - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 8 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 9 - Ước và bội.

Bài 10 - Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài 12 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 13 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài 14 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2: SỐ NGUYÊN

Bài 1 - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 2 - Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 3 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Bài 4 - Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 - Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều.

Bài 2 - Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân.

Bài 3 - Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài 4 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 - Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 - Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 3 - Biểu đồ tranh.

Bài 4 - Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.

Bài tập cuối chương 4.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2