Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 2 – TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 11 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Rút gọn các phân số:

Giải

Thực hành 2 (Trang 11 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Viết phân số thành phân số có mẫu dương.

Giải

Nhân cả tử và mẫu của phân số đó cho (-1). Ta có:

Nhận xét

Được quyền chuyển dấu của tử xuống mẫu (hoặc ngược lại). Điều này không làm thay đổi giá trị của phân số đã cho.

Bài tập 1 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

Giải

Dùng tính chất 1:

Dùng tính chất 2:

Dùng tính chất 1:

Dùng tính chất 2:

Dùng tính chất 1:

Dùng tính chất 2:

Dùng tính chất 1:

Dùng tính chất 2:

Chú ý

Lời giải trên đây chỉ là một số gợi ý. Bài này có rất nhiều cách làm.

Khi ta áp dụng tính chất 1, tùy thuộc vào việc chọn số để nhân vào tử và mẫu mà ta sẽ được những câu trả lời khác nhau.

Bài tập 2 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Rút gọn các phân số sau:

Giải

Bài tập 3 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:

Giải

Bài tập 4 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của 1 giờ:

a) 15 phút;

b) 20 phút;

c) 45 phút;

d) 50 phút.

Giải

a) Ta có: 15 phút = giờ

Rút gọn phân số:

Kết luận: 15 phút = giờ.

b) Ta có:

20 phút = giờ = giờ = giờ

c) Ta có:

45 phút = giờ = giờ = giờ

d) Ta có:

50 phút = giờ = giờ = giờ

Bài tập 5 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, tấn:

a) 20 kg;

b) 55 kg;

c) 87 kg;

d) 91 kg.

Giải

a) Ta có:

20 kg = tạ = tạ = tạ

20 kg = tấn = tấn = tấn

b) Ta có:

55 kg = tạ = tạ = tạ.

55 kg = tấn = tấn = tấn

c) Ta có:

87 kg = tạ

87 kg = tấn

d) Ta có:

91 kg = tạ

91 kg = tấn

Bài tập 6 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi hình sau:

Bài tập 6 - Trang 12 - Toán 6 (2) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình a)

Phân số biểu thị phần tô màu là

Rút gọn:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong hình a là:

Hình b:

Phân số biểu thị phần tô màu là

Rút gọn:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong hình b là:

Hình c:

Phân số biểu thị phần tô màu là:

Rút gọn:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong hình c là:

Hình d:

Phân số biểu thị phần tô màu là:

Đây đã là phân số tối giản nên ta không cần rút gọn.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.