Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 2 – TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ. (bộ Chân trời sáng tạo)

Đây là bài số 29 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Trọn […]

Đây là bài số 29 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 11 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Rút gọn các phân số:

Giải

Thực hành 2 (Trang 11 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Viết phân số thành phân số có mẫu dương.

Giải

Nhân cả tử và mẫu của phân số đó cho (-1). Ta có:

Nhận xét

Được quyền chuyển dấu của tử xuống mẫu (hoặc ngược lại). Điều này không làm thay đổi giá trị của phân số đã cho.

Bài tập 1 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

Giải

Dùng tính chất 1:

Dùng tính chất 2:

Dùng tính chất 1:

Dùng tính chất 2:

Dùng tính chất 1:

Dùng tính chất 2:

Dùng tính chất 1:

Dùng tính chất 2:

Chú ý

Lời giải trên đây chỉ là một số gợi ý. Bài này có rất nhiều cách làm.

Khi ta áp dụng tính chất 1, tùy thuộc vào việc chọn số để nhân vào tử và mẫu mà ta sẽ được những câu trả lời khác nhau.

Bài tập 2 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Rút gọn các phân số sau:

Giải

Bài tập 3 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:

Giải

Bài tập 4 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của 1 giờ:

a) 15 phút;

b) 20 phút;

c) 45 phút;

d) 50 phút.

Giải

a) Ta có: 15 phút = giờ

Rút gọn phân số:

Kết luận: 15 phút = giờ.

b) Ta có:

20 phút = giờ = giờ = giờ

c) Ta có:

45 phút = giờ = giờ = giờ

d) Ta có:

50 phút = giờ = giờ = giờ

Bài tập 5 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, tấn:

a) 20 kg;

b) 55 kg;

c) 87 kg;

d) 91 kg.

Giải

a) Ta có:

20 kg = tạ = tạ = tạ

20 kg = tấn = tấn = tấn

b) Ta có:

55 kg = tạ = tạ = tạ.

55 kg = tấn = tấn = tấn

c) Ta có:

87 kg = tạ

87 kg = tấn

d) Ta có:

91 kg = tạ

91 kg = tấn

Bài tập 6 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi hình sau:

Bài tập 6 - Trang 12 - Toán 6 (2) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình a)

Phân số biểu thị phần tô màu là

Rút gọn:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong hình a là:

Hình b:

Phân số biểu thị phần tô màu là

Rút gọn:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong hình b là:

Hình c:

Phân số biểu thị phần tô màu là:

Rút gọn:

Vậy phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong hình c là:

Hình d:

Phân số biểu thị phần tô màu là:

Đây đã là phân số tối giản nên ta không cần rút gọn.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 1 – PHÂN SỐ VỚI TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ LÀ SỐ NGUYÊN. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 3 – SO SÁNH PHÂN SỐ. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.