Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 3 – SO SÁNH PHÂN SỐ. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 13 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) So sánh .

Giải

Đưa về phân số có mẫu nguyên dương:

Ta có:

4 > -2 nên \frac{2}{-5}”>

Thực hành 2 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) So sánh .

Giải

Ta có:

Vì -14 > -15 nên \frac{5}{-12}”>

Thực hành 3 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Viết số nguyên dưới dạng phân số rồi so sánh:

a) và 2;

b) -3 và .

a) Viết số nguyên dưới dạng phân số: .

Ta có:

2″>

b) Ta có:

Vì -6 > -7 nên \frac{7}{-2}”>

Thực hành 4 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) So sánh:

a) và 0;

b) 0 và ;

c) .

a) Ta có:

Mà:

Do đó:

b) Ta có:

Nên

c) Theo câu a) và câu b), ta có:

Do đó:

Vận dụng (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Bạn Nam rất thích ăn sô cô la. Mẹ Nam có một thanh sô cô la, mẹ cho Nam chọn hoặc thanh sô cô la đó. Theo em, bạn Nam sẽ chọn phần nào?

Giải

Ta có: .

nên .

Vậy bạn Nam nên chọn thanh sô cô la.

Bài tập 1 (Trang 15 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) So sánh hai phân số.

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Giải

a)

Ta có:

nên

b)

Ta có:

nên

Ta có:

nên

d)

Ta có:

nên .

Bài tập 2 (Trang 15 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tổ 1 gồm 8 bạn có tổng chiều cao là 115 dm. Tổ 2 gồm 10 bạn có tổng chiều cao là 138 dm. Hỏi chiều cao trung bình của các bạn ở tổ nào lớn hơn?

Giải

Chiều cao trung bình của các bạn ở tổ 1 là: (dm).

Chiều cao trung bình của các bạn ở tổ 2 là: (dm).

Ta có:

&space;\frac{138}{10}”>.

Vậy chiều cao trung bình của các bạn ở tổ 1 lớn hơn chiều cao trung bình của các bạn ở tổ 2.

Bài tập 3 (Trang 15 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo)

a) So sánh với -2 bằng cách viết -2 ở dạng phân số có mẫu số thích hợp. Từ đó suy ra kết quả so sánh với

b) So sánh với

a) Ta có:

Tương tự:

Vậy

nên

b)

Cách 1: Ta có: &space;\frac{-2022}{2021}”>

Cách 2: Ta so sánh hai phân số đã cho với -1.

Ta có:

Vậy

Tương tự:

nên

Bài tập 4 (Trang 15 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Giải

Ta có:

Vì -30 < -25 < -12 < 0 < 18 < 60 nên:

Do đó:

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.