Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 4 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 16 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tính:

a)

b)

Giải

a)

Mẫu số chung: -15.

b)

Mẫu chung: 24

Thực hành 2 (Trang 16 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tính giá trị của biểu thức theo cách hợp lý.

Giải

=

=

=

=

Thực hành 3 (Trang 17 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tìm số đối của mỗi phân số sau:

a)

b)

c)

d)

Giải

a) Số đối của phân số là phân số

Hoặc có thể viết bằng ký hiệu như sau:

b) Số đối của phân số là phân số hoặc

Viết bằng ký hiệu như sau:

c) Số đối của phân số là phân số

Viết bằng ký hiệu như sau:

d) Số đối của phân số là phân số

Viết bằng ký hiệu như sau:

Thực hành 4 (Trang 17 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Thực hiện phép tính

Giải

Thực hành 5 (Trang 17 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Thực hiện phép tính

Giải

Bài tập 1 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tính giá trị các biểu thức sau theo hai cách (có cách dùng tính chất phép cộng):

a)

b)

Giải

a)

Cách 1: Tính theo thứ tự thực hiện các phép tính (trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau):

= = = = = = =

Cách 2: Bỏ ngoặc và áp dụng tính chất của phép cộng

= = = = = = =

b)

Cách 1: Tính theo thứ tự thực hiện các phép tính (trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau)

= = = = = =

Cách 2: Bỏ ngoặc và áp dụng tính chất của phép cộng

= = = = = = = =

Bài tập 2 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau: ; ; ; ;

Giải

là cặp phân số đối nhau vì = = 0.

là cặp phân số đối nhau vì = = 0.

Để ý rằng nên cũng là cặp phân số đối nhau.

Bài tập 3 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được bể. Nếu mở đồng thời cả hai vòi, mỗi giờ được mấy phần bể?

Giải

Ta có: = = =

Vậy nếu mở đồng thời cả hai vòi, mỗi giờ được bể.

Bài tập 4 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được quyển sách, ngày thứ hai đọc được quyển sách, ngày thứ ba đọc được quyển sách. Hỏi hai ngày đầu Bảo đọc được nhiều hơn hay ít hơn hai ngày sau? Tìm phân số để chỉ số chênh lệch đó.

Giải

Số phần đọc được trong hai ngày đầu là:

= =

Số phần đọc được trong hai ngày sau là:

= =

Vì 11 > 4 nên = .

Phân số để chỉ sự chênh lệch về số phần sách đọc được trong hai ngày đầu và hai ngày sau là .

Giải thích

Trong 4 ngày, Bảo đọc hết quyển sách. Điều đó có nghĩa là sau 4 ngày thì số phần sách mà Bảo đọc được là 1 (quyển sách).

Do đó, trong lời giải ở trên, để tính số phần sách đọc được trong hai ngày sau, ta lấy 1 trừ cho số phần sách đọc được trong hai ngày đầu, tức là:

Nhận xét

Đề bài có cho dữ kiện “ngày thứ ba đọc được quyển sách”. Tuy nhiên, trong lời giải vừa trình bày, ta không dùng đến dữ kiện này.

Vậy khi làm Toán (hoặc khi giải quyết một vấn đề nào đó), ta cần chọn lọc các dữ kiện cần thiết, chứ không nhất thiết phải sử dụng tất cả những gì ta có!

Bài tập 5 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) ĐỐ VUI.

Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự nhiên khác nhau nhưng có cùng tử số là 1.

a)

b)

c)

d)

Gợi ý: ;

Giải

a)

b)

c)

d)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.