Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 5 – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 5 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 19 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tính giá trị biểu thức sau theo cách hợp lý:

Giải

= = = = =

Thực hành 2 (Trang 20 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tính:

a)

b)

c)

d)

Giải

a) = =

b) = = =

c) = = = = =

d) = = = =

Bài tập 1 (Trang 20 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tính giá trị của biểu thức:

a)

b)

c)

Giải

a) = =

b) = = = = =

c) = = = = = = = =

Cách khác: = = = = = =

Bài tập 2 (Trang 20 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tốc trung bình 40 km/h. Hãy tính độ dài đoạn đường đó.

Người lái xe muốn thời gian chạy hết đoạn đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình bao nhiêu?

Giải

Đổi 8 phút = giờ = giờ.

Độ dài đoạn đường đó là: = = = (km)

Đổi 5 phút = giờ = giờ.

Để thời gian chạy hết đoạn đường đó là 5 phút (tức giờ) thì vận tốc trung bình là: = = = (km/h).

Bài tập 3 (Trang 20 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tính diện tích hình chữ nhật ở hình bên dưới theo hai cách, trong đó có cách tính tổng diện tích các hình chữ nhật AEFD và EBCF. Hai cách đó minh họa tính chất nào của phép nhân phân số.

Bài tập 3 - Trang 20 - Toán 6 (2) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Cách 1: Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng tổng diện tích các hình chữ nhật AEFD và EBCF.

Diện tích hình chữ nhật AEFD là: (m)

Diện tích hình chữ nhật EBCF là: (m)

Do đó, diện tích hình chữ nhật ABCD là: = = = (m2)

Cách 2:

Ta có: AB = AE + EB = = = (m)

Do đó, diện tích hình chữ nhật ABCD là: = = (m2).

Hai cách giải trên minh họa tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng phân số.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.