Giải Toán 6 (t2) [Chương 5] Bài 7 – HỖN SỐ. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 7 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 23 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Viết phân số dưới dạng hỗn số và cho biết phần số nguyên, phần phân số.

Giải

Ta có: 11 : 2 = 5 (dư 1).

Do đó:

Hỗn số có phần số nguyên là 5 và phần phân số là

Thực hành 2 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tính giá trị của biểu thức

Giải

Ta có:

Do đó:

= = = = = = = =

Bài tập 1 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Dùng hỗn số viết thời gian ở đồng hồ trong các hình vẽ sau:

Bài tập 1 - Trang 24 - Toán 6 (2) - Chân trời sáng tạo.

Thời gian ở Hình a có thể viết là giờ hoặc giờ được không?

Giải

Hình a: thời gian trên đồng hồ là 2 giờ 20 phút. Mà 20 phút = giờ = giờ.

Do đó, thời gian ở Hình a là giờ.

Hình b: giờ.

Hình c: giờ.

Hình d: giờ.

Thời gian ở Hình a có thể viết là giờ hoặc giờ đều được. Trong đó giờ thể hiện thời gian buổi chiều.

Bài tập 2 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Sắp xếp các khối lượng sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:

tạ ; tạ ; tạ ; tạ ; 365 kg.

Hướng dẫn

Ta đưa về cùng đơn vị tạ và về dạng các phân số cùng mẫu là 100.

Sau đó so sánh các phân số cùng mẫu này để suy ra kết luận.

Giải

Đổi 365 kg = tạ.

Ta có: ; ;

Sắp xếp từ lớn đến nhỏ: > > > > .

Do đó: tạ > tạ > 365 kg > tạ > tạ.

Bài tập 3 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Dùng phân số hoặc hỗn số để viết các đại lượng diện tích dưới đây theo mét vuông:

a) 125 dm2;

b) 218 cm2;

c) 240 dm2;

d) 34 cm2.

Giải

a) 125 dm2 = m2 = m2 = m2.

b) 218 cm2 = m2 = m2.

c) 240 dm2 = m2 = m2 = m2.

d) 34 cm2 = m2 = m2.

Bài tập 4 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hai xe ô tô cùng đi được quãng đường 100 km, xe taxi chạy trong giờ và xe tải chạy trong 70 phút. So sánh vận tốc hai xe.

Giải

Ta có: giờ = giờ.

Vận tốc xe taxi là: = = (km/h).

Ta có: 70 phút = giờ = giờ.

Vận tốc xe tải là: = = (km/h).

So sánh

Ta có:

nên

Vậy vận tốc xe taxi nhỏ hơn vận tốc xe tải. (Tức là xe taxi chạy chậm hơn xe tải.)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.