Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 1 – SỐ THẬP PHÂN. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 30 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo)

a) Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân:

b) Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: 2; 2,5; -0,007; -3,053; -7,001; 7,01.

Giải

a)

b)

Thực hành 2 (Trang 30 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tìm số đối của các số thập phân sau: 7,02; -28,12; -0,69; 0,999.

Giải

Số đối của 7,02 là -7,02.

Số đối của -28,12 là 28,12.

Số đối của -0,69 là 0,69.

Số đối của 0,999 là -0,999.

Thực hành 3 (Trang 31 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo)

a) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: -12,13; -2,4; 0,5; -2,3; 2,4.

b) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần: -2,9; -2,999; 2,9; 2,999.

Giải

a) Theo thứ tự tăng dần:

-12,13 < -2,4 < -2,3 < 0,5 < 2,4.

b) Theo thứ tự giảm dần:

2,999 > 2,9 > -2,9 > -2,999.

Vận dụng (Trang 31 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao:

Vận dụng - Trang 31 - Toán 6 (2) - Chân trời sáng tạo.

Giải

Nhiệt độ đông đặc (đơn vị: độ C) từ thấp đến cao:

-114,1 < -38,83 < 0 < 80,26.

Tương ứng là các chất:

Rượu → Thủy ngân → Nước → Băng phiến.

Bài tập 1 (Trang 31 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân:

Giải

Bài tập 2 (Trang 31 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: -312,5; 0,205; -10,09; -1,110.

Giải

Bài tập 3 (Trang 31 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tìm số đối của các số thập phân sau: 9,32; -12,34; -0,7; 3,333.

Giải

Số đối của 9,32 là -9,32.

Số đối của -12,34 là 12,34.

Số đối của -0,7 là 0,7.

Số đối của 3,333 là -3,333.

Bài tập 4 (Trang 31 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: -2,99; -2,9; 0,7; 1; 22,1.

Giải

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

-2,99 < -2,9 < 0,7 < 1 < 22,1.

Bài tập 5 (Trang 31 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

Hướng dẫn

Chuyển tất cả các số thập phân về dạng phân số. Sau đó so sánh các phân số này.

Giải

Ta có:

Do đó, yêu cầu của đề bài trở thành: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần:

Quy đồng:

;

;

;

;

;

So sánh:

Vì 480 > 468 > 0 > -650 > -1040 > -1365 nên &space;\frac{3}{5}>0>\frac{-5}{6}>\frac{-4}{3}>\frac{-7}{4}”>

Vậy: Nhận xét

Có thể so sánh riêng các phân số âm với nhau; và so sánh riêng các phân số dương với nhau. Sau đó, dựa vào tính chất bắc cầu để sắp xếp các phân số theo thứ tự giảm dần.

Cách làm này sẽ giúp cho mẫu chung trở nên nhỏ hơn, và tính toán trở nên “nhẹ nhàng” hơn.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.