Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 3 – LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN VÀ ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ. (bộ Chân trời sáng tạo)

Đây là bài số 38 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Trọn […]

Đây là bài số 38 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành (Trang 38 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Làm tròn các số sau đây: -10,349; 1995,921; -822,399; 99,999

a) đến hàng phần mười;

b) đến hàng phần trăm;

c) đến hàng đơn vị;

d) đến hàng chục.

Giải

a) Làm tròn đến hàng phần mười:

-10,3; 1995,9; -822,4; 100,0.

b) Làm tròn đến hàng phần trăm:

-10,35; 1995,92; -822,40; 100,00

c) Làm tròn đến hàng đơn vị:

-10; 1996; -822; 100.

d) Làm tròn đến hàng chục:

-10; 2000; -820; 100.

Bài tập 1 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Làm tròn các số sau đây: -492,7926; 320,1415; -568,7182

a) đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn;

b) đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Giải

a)

Làm tròn đến hàng phần mười: -492,8; 320,1; -568,7.

Làm tròn đến hàng phần trăm: -492,79; 320,14; -568,72.

Làm tròn đến hàng phần nghìn: -492,793; 320,142; -568,718.

b)

Làm tròn đến hàng đơn vị: -493; 320; -569.

Làm tròn đến hàng chục: -490; 320; -570.

Làm tròn đến hàng trăm: -500; 300; -600.

Bài tập 2 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ hai:

a) -79,2384;                         

b) 60,403;

c) -0,255;                       

d) 50,996.

Giải

a) -79,24.

b) 60,40.

c) -0,26.

d) 51,00.

Bài tập 3 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Theo số liệu từ trang web https://danso.org/, tính đến ngày 09/10/2020, dân số Việt Nam là 97[nbsp]553[nbsp]839 và dân số Hoa Kì là 331[nbsp]523[nbsp]221 người. Em hãy làm tròn hai số trên đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Giải

Dân số Việt Nam làm tròn đến hàng chục là: 97[nbsp]553[nbsp]840; đến hàng trăm là: 97[nbsp]553[nbsp]800; đến hàng nghìn là: 97[nbsp]554[nbsp]000.

Dân số Hoa Kì làm tròn đến hàng chục là: 331[nbsp]523[nbsp]220; đến hàng trăm là: 331[nbsp]523[nbsp]200; đến hàng nghìn là: 331[nbsp]523[nbsp]000.

Bài tập 4 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Cúc như sau:

Hệ số 1: 7; 8; 6; 10

Hệ số 2: 9.

Hệ số 3: 8.

Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Giải

Điểm trung bình môn Toán của bạn Cúc là:

[1 . (7 + 8 + 6 + 10) + 2 . 9 + 3 . 8] : (1 . 4 + 2 . 1 + 3 . 1) ≈ 8,1

Bài tập 5 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 110[nbsp]000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

Giải

Lớn nhất là 110[nbsp]499.

Nhỏ nhất là 110[nbsp]000.

Bài tập 6 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau rồi so sánh với kết quả tìm được bằng máy tính cầm tay:

a) (-35,1) . (-64) : 13;

b) (-8,8) . (-4,1) : 2,6;

c) 7,9 . (-73) : (-23).

Giải

a) (-35,1) . (-64) : 13

≈ 35 . 64 : 13 ≈ 172

b) (-8,8) . (-4,1) : 2,6

≈ 9 . 4 : 3 = 12.

c) 7,9 . (-73) : (-23)

≈ 8 . 73 : 23 ≈ 25

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 2 – CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.