Giải Toán 6 (t2) [Chương 7] Bài 1 – HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG. (bộ Chân trời sáng tạo)

Đây là bài số 42 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Trọn […]

Đây là bài số 42 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 53 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tìm một trục đối xứng của các hình sau (nếu có).

Thực hành 1 - Trang 53 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Trong hình sau đây, đường đứt khúc là trục đối xứng của hình. Hình nào không kẻ đường đứt khúc thì không có trục đối xứng.

Thực hành 1 - Trang 53 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Vận dụng (Trang 53 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Mỗi hình sau đây có bao nhiêu trục đối xứng?

Vận dụng - Trang 53 - Toán 6 tập 2 - bộ Cánh Diều

Giải

Hình a) có hai trục đối xứng.

Hình b) có hai trục đối xứng.

Hình c) có ba trục đối xứng.

Hình d) có bốn trục đối xứng.

Thực hành 2 (Trang 54 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có).

Thực hành 2 - Trang 54 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình sao biển có trục đối xứng (như hình vẽ).

Thực hành 2 - Trang 54 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Hình cành lá không có trục đối xứng.

Bài tập 1 (Trang 54 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Bài tập 1 - Trang 54 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Bài tập 1 - Trang 54 - Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo

Các hình b), c), d) có trục đối xứng.

Hình a) không có trục đối xứng.

Lưu ý

Hình b) có một trục đối xứng. Hình c) có một trục đối xứng.

Hình d) có bốn trục đối xứng.

Bài tập 2 (Trang 55 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

Bài tập 2 - Trang 55 - Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo.

Giải

Đường nét đứt ở Hình a), Hình b) là trục đối xứng của hình đó.

Đường nét đứt ở Hình c) không phải là trục đối xứng của hình đó.

Bài tập 3 (Trang 55 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau:

a) Hình vuông;

b) Hình chữ nhật;

c) Hình tam giác đều;

d) Hình bình hành;

e) Hình thoi;

g) Hình thang cân.

Giải

Trục đối xứng của mỗi hình là các đường nét đứt trong hình dưới đây:

Bài tập 3 - Trang 55 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo

Hình bình hành không có trục đối xứng.

Bài tập 4 (Trang 55 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Bài tập 4 - Trang 55 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình a), Hình b) không có trục đối xứng. Hình c) có trục đối xứng như hình vẽ sau:

Bài tập 4 - Trang 55 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Bài tập 5 (Trang 55 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hình con cua và hình củ khoai bên dưới, hình nào có trục đối xứng?

Bài tập 5 - Trang 55 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình con cua có trục đối xứng như hình vẽ sau. Hình củ khoai không có trục đối xứng.

Bài tập 5 - Trang 55 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.
Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải Toán 6 (t2) [Chương 7] Bài 2 – HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.