Giải Toán 6 (t2) [Chương 7] Bài 2 – HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 57 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có).

Luyện tập 1 - Trang 57 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo

Giải

Hình a), Hình b), Hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ phía dưới). Hình d) không có tâm đối xứng.

Thực hành 1 - Trang 57 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Lưu ý

Lời giải phía trên không quan tâm đến màu sắc của hình. Nếu kể đến màu sắc thì Hình c) không có tâm đối xứng (vì bốn mảnh hình thang có màu khác nhau).

Vận dụng (Trang 57 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng?

Giải

Các hình có tâm đối xứng là: hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi (xem hình vẽ).

Vận dụng - Trang 57 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Các hình không có tâm đối xứng là: tam giác đều, hình thang cân.

Lưu ý

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của hai trong ba đường chéo (ba đường chéo của lục giác đều giao nhau tại một điểm).

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình thoi là giao điểm của hai đường chéo.

Thực hành 2 (Trang 57 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hai hình bông hoa và hình chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

Thực hành 2 - Trang 57 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình a) là hình có tâm đối xứng, tâm đối xứng của nó là nhụy hoa như hình sau:

Thực hành 2 - Trang 57 - Toán 6 tập 2 bộ Chân trời sáng tạo.

Hình b) và Hình c) không có tâm đối xứng.

Bài tập 1 (Trang 58 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có).

Bài tập 1 - Trang 58 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình a), Hình c) có tâm đối xứng (xem hình phía dưới). Hình b) không có tâm đối xứng.

Bài tập 1 - Trang 58 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo

Bài tập 2 (Trang 58 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Bài tập 2 - Trang 58 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình a) và Hình b) có tâm đối xứng (xem hình phía dưới). Hình c) không có tâm đối xứng.

Bài tập 2 - Trang 58 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Bài tập 3 (Trang 58 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng?

Bài tập 3 - Trang 58 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N.

Bài tập 3 - Trang 58 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Những chữ cái vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là: I, O.

Bài tập 3 - Trang 58 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Bài tập 4 (Trang 58 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Bài tập 4 - Trang 58 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình gồm hai chữ số 96 là hình có tâm đối xứng. Hình gồm hai chữ EF và hình gồm hai chữ PQ là các hình không có tâm đối xứng.

Bài tập 4 - Trang 58 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.