Giải Toán 6 (t2) [Chương 7] BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 7. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài tập cuối chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

A – Câu hỏi trắc nghiệm

Quan sát các chữ cái HANOI và xác định ĐÚNG, SAI cho các phát biểu sau:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.

b) Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng.

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.

e) Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

a) ĐÚNG.

b) ĐÚNG.

c) SAI.

d) ĐÚNG.

e) SAI.

B – Bài tập tự luận

Bài tập 1 (Trang 68 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không?

Bài tập 1 - Trang 68 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Đường nét đứt trong các hình a) , d) là trục đối xứng của mỗi hình đó.

Đường nét đứt trong các hình b) , c) không phải là trục đối xứng của chúng.

Bài tập 2 (Trang 68 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường nét đứt là trục đối xứng.

Bài tập 2 - Trang 68 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Bài tập 2 - Trang 68 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Bài tập 3 (Trang 68 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng?

Bài tập 3 - Trang 68 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Hình a) là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.

Trong hình trên, các đường đứt khúc màu cam là các trục đối xứng, điểm màu đen là tâm đối xứng của hình.

Lưu ý

Hình b) có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng.

Hình c) không có trục đối xứng, cũng không có tâm đối xứng.

Bài tập 4 (Trang 68 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Bài tập 4 - Trang 68 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Các hình a), c), d) có trục đối xứng.

Hình b) không có trục đối xứng.

Bài tập 4 - Trang 68 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Bài tập 5 (Trang 68 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) TOÁN VUI.

Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy các số và dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên hai bạn thấy hai dãy các phép tính khác nhau.

Bài tập 5 - Trang 68 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo

Hãy tìm cách điền hai chữ số vào hai ô trống để kết quả tính của hai bạn Na và Toàn bằng nhau.

Em nhận xét gì về hình ảnh mà hai bạn quan sát được?

Giải

Chữ số điền vào chỗ trống theo chiều của bạn Na (bạn nữ) là 6I.

Bài tập 5 - Trang 68 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo

Hình ảnh mà hai bạn nhìn có tính đối xứng (đối xứng trục).

Gợi ý cách tìm

Các chữ số cần điền vào ô vuông khi lật ngược lại vẫn phải có nghĩa (tức là vẫn là một số nào đó). Chẳng hạn như số 6 lật ngược lại thì được số 9; số 8 lật ngược lại thì được số 8; …

Do đó, các chữ số cần tìm chỉ có thể là một trong các chữ số sau đây: I; 6; 9; 8.

(Trong đó, I lật ngược thành I; 6 lật ngược thành 9; 9 lật ngược thành 6; và 8 lật ngược thành 8.)

Bây giờ, các em có thể thay lần lượt các chữ số trên vào hai ô vuông và chọn kết quả. (Lưu ý là các chữ số trong hai ô vuông “được quyền” giống nhau.)

Bài tập 6 (Trang 68 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Tìm dụng cụ học tập có tính đối xứng.

Giải

Học sinh tự làm.

Gợi ý: Thước kẻ (không tính các vạch số); thước đo độ; quyển vở; cây bút; …

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.