Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] Bài 2 – BA ĐIỂM THẲNG HÀNG. BA ĐIỂM KHÔNG THẲNG HÀNG. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 75 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo)

#) Trên Hình 2, hãy chỉ ra ba điểm thẳng hàng và ba điểm không thẳng hàng.

Thực hành 1 - Trang 75 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

##) Dùng thước thẳng để kiểm tra xem ba điểm nào trên Hình 3 là thẳng hàng.

Thực hành 1 - Trang 75 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

###) Vẽ vào vở hai điểm A, B như Hình 4. Em vẽ thêm hai điểm C và D sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, B, D cũng thẳng hàng. Hãy vẽ ba vị trí khác nhau của điểm C.

Thực hành 1 - Trang 75 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

#) Ba điểm thẳng hàng trên Hình 2 là: M, N, Q.

Ba điểm không thẳng hàng trên Hình 2 là: M, N, P (hoặc M, Q, P; hoặc N, Q, P).

##) Ba điểm thẳng hàng trên Hình 3 là: P, S, Q (hoặc M, P, R).

###) Vẽ thêm hai điểm C, D để A, B, C thẳng hàng và A, B, D cũng thẳng hàng. Ba vị trí khác nhau của điểm C là:

Thực hành 1 - Trang 75 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Thực hành 2 (Trang 75 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Em vẽ hai điểm A và B trên giấy. Hãy vẽ thêm điểm C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C

Giải

Thực hành 2 - Trang 75 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Lưu ý

Muốn điểm C nằm giữa hai điểm A và B thì trước hết là A, B, C phải thẳng hàng.

Vì vậy, để vẽ được điểm C như hình trên, các em phải làm hai bước:

 • Bước 1: Vẽ hai điểm A, B và một đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.
 • Bước 2: Lấy một điểm C trên đường thẳng d sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Bài tập 1 (Trang 76 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Trong hình bên dưới, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m, và điểm E không thuộc đường thẳng m. Hãy nêu các bộ ba điểm thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng.

Bài tập 1 - Trang 76 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Các bộ ba điểm thẳng hàng là:

 • A, B, C
 • A, B, D
 • B, C, D
 • C, D, A

Các bộ ba điểm không thẳng hàng là:

 • A, B, E
 • A, C, E
 • A, D, E
 • B, C, E
 • B, D, E
 • C, D, E

Bài tập 2 (Trang 76 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo)

Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó hãy dùng thước để kiểm tra kết quả.

Bài tập 2 - Trang 76 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Các bộ ba điểm thẳng hàng là:

 • E, K, F
 • G, K, P
 • H, K, Q
Bài tập 2 - Trang 76 - Toán 6 tập 2 bộ Chân trời sáng tạo

Lưu ý

Muốn kiểm tra ba điểm A, B, C có thẳng hàng hay không, ta dùng thước kẻ (thẳng):

 • Bước 1: Đặt thước kẻ sao cho mép của thước đi qua hai trong ba điểm đó (chẳng hạn như đi qua hai điểm A và B)
 • Bước 2: Kiểm tra xem mép của thước kẻ có đi qua điểm còn lại (điểm C) hay không. Nếu có thì kết luận ba điểm đó thẳng hàng. Nếu không thì kết luận ba điểm đó không thẳng hàng.
Bài tập 2 - Trang 76 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Bài tập 3 (Trang 76 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Trong hình bên dưới, hãy chỉ ra các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm M và N.

b) Không nằm giữa hai điểm E và G.

Bài tập 3 - Trang 76 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

a) Các điểm nằm giữa hai điểm M và N là: E, F, G.

b) Các điểm không nằm giữa hai điểm E và G là: M, N, E, G.

Bài tập 4 (Trang 76 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo)

a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N.

b) Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng.

Giải

a) Có hai cách vẽ điểm N thỏa mãn đề bài:

b) Các em có thể làm theo các bước sau để được ba điểm thẳng hàng (mà không cần dùng thước):

Bước 1: Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng.

Bước 2: Gấp tờ giấy sao cho nếp gấp đi qua hai điểm vừa vẽ.

Bước 3: Vẽ điểm thứ ba thuộc nếp gấp đó.

Bài tập 5 (Trang 76 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Em hãy lấy ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng trong thực tiễn.

HS tự tìm hình ảnh ví dụ.

Gợi ý:

 • Hình ảnh ba điểm thẳng hàng: đèn giao thông, các học sinh xếp hàng, các con chim đậu trên dây điện, …
 • Hình ảnh ba điểm không thẳng hàng: các điểm ở các góc của tấm bảng, ba chiếc bánh xe rùa, …
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.