Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] Bài 3 – HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU, SONG SONG. TIA. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành (Trang 77 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Cho đường thẳng MN như hình bên dưới:

Thực hành - Trang 77 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN.

b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN.

Giải

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN:

Thực hành - Trang 77 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN:

Thực hành - Trang 77 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Vận dụng (Trang 78 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo)

+) Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song trong thực tiễn.

+) Hãy tìm hình ảnh tia trong thực tiễn.

HS tự tìm hình ảnh.

Gợi ý:

+) Đường thẳng song song: hai đường dây điện, hai mép của cây thước kẻ, …

+) Đường thẳng cắt nhau: chiều dài và chiều rộng của căn phòng, hai con đường giao nhau (ngã tư), …

+) Tia: tia sáng, tia laser, …

Bài tập 1 (Trang 78 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt, có

(A) vô số đường thẳng.

(B) chỉ có một đường thẳng.

(C) không có đường thẳng nào.

Giải

Chọn phương án (B).

Qua hai điểm A và B phân biệt, chỉ có một đường thẳng.

Bài tập 2 (Trang 78 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp: m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau.

Giải

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M:

Bài tập 2a - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp:

TH1): m và n cắt nhau.

Bài tập 2 - Trang 76 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

TH2): m và n song song với nhau.

Bài tập 2 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Lưu ý

Cụm từ “đường thẳng a cắt m và n theo thứ tự tại X và Y” có nghĩa là: “đường thẳng a cắt m tại X, và đường thẳng a cắt n tại Y“.

(Nhớ để ý cụm từ “theo thứ tự”)

Bài tập 3 (Trang 78 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

Bài tập 3 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

a) Số giao điểm là 0.

b) Số giao điểm là 2.

c) Số giao điểm là 1.

d) Số giao điểm là 3.

Bài tập 4 (Trang 78 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

Bài tập 4 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Các tia có gốc là M trong hình vẽ trên là: tia MF và tia MH.

Bài tập 4 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.
Bài tập 4 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.