Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] Bài 6 – GÓC. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 86 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy đọc và viết các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC ở hình bên (dưới).

Thực hành 1 - Trang 86 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Góc đỉnh $A$ là góc $BAC$ (hoặc góc $CAB$). Ký hiệu là: $\widehat{BAC}$ (hoặc $\widehat{CAB}$).

Góc đỉnh $B$ là góc $ABC$ (hoặc góc $CBA$). Ký hiệu là: $\widehat{ABC}$ (hoặc $\widehat{CBA}$).

Góc đỉnh $C$ là góc $ACB$ (hoặc góc $BCA$). Ký hiệu là: $\widehat{ACB}$ (hoặc $\widehat{BCA}$).

Thực hành 2 (Trang 86 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo)

– Em hãy chỉ ra đỉnh và các cạnh của góc được ký hiệu là $\widehat{MON}$.

– Góc có hai cạnh là $AP$ và $AQ$ là góc nào?

Giải

– Góc $\widehat{MON}$ có đỉnh là điểm $O$ và hai cạnh là tia $OM$ và tia $ON$

Thực hành 2 - Trang 86 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

– Góc có hai cạnh là $AP$ và $AQ$ là góc $PAQ$ (hay còn gọi là góc $QAP$)

Thực hành 2 - Trang 86 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Thực hành 3 (Trang 86 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Em hãy vẽ góc $mOn$ vào vở.

Hướng dẫn

Để vẽ góc $mOn$, làm hai bước sau:

Bước 1: Vẽ điểm $O$ (trên giấy hoặc bảng)

Bước 2: Từ điểm $O$, kẻ hai tia $Om$ và $On$.

Thực hành 4 (Trang 87 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Quan sát hai hình dưới đây. Em có nhận xét gì về $\widehat{COD}$ và $\widehat{zOt}$?

Thực hành 4 - Trang 87 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

$\widehat{COD}$ là góc tạo bởi hai tia $OC$ và $OD$. Hai tia này có chung gốc (O), cùng nằm trên một đường thẳng và có hướng ngược nhau.

$\widehat{zOt}$ là góc tạo bởi hai tia $Oz$ và $Ot$. Hai tia này có chung gốc (O), cùng nằm trên một đường thẳng và có hướng ngược nhau.

Nhận xét: Do cả hai góc $\widehat{COD}$ và $\widehat{zOt}$ đều tạo thành một đường thẳng nên ta có thể “chồng khít” chúng lên nhau. (Tức là hai góc này bằng nhau và đều bằng $180^o$.)

Thực hành 5 (Trang 87 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Điểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?

Thực hành 5 - Trang 87 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Điểm M trong hình là điểm trong của các góc: zOy, zOx, zOt.

Bài tập 1 (Trang 88 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây (theo mẫu).

Bài tập 1 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

HìnhTên gócĐỉnhCạnhKý hiệu góc
a)góc BPCPPB, PC$\widehat{P}, \widehat{BPC}$
b)góc EOFOOE, OF$\widehat{EOF}$
b)góc FOGOOF, OG$\widehat{FOG}$
b)góc GOEOOG, OE$\widehat{GOE}$
c)góc DACAAD, AC$\widehat{DAC}$
c)góc BACAAB, AC$\widehat{BAC}$
c)góc BADAAB, AD$\widehat{BAD}$
c)góc ABCBBA, BC$\widehat{ABC}$
c)góc BCACCB, CA$\widehat{BCA}$
c)góc DCACCD, CA$\widehat{DCA}$
c)góc BCDCCB, CD$\widehat{BCD}$
c)góc CDADDC, DA$\widehat{CDA}$

Lưu ý

Do các cạnh của mỗi góc là các tia nên ở cột Cạnh, ta phải viết theo đúng thứ tự các chữ cái như trên, không được viết ngược lại. Chẳng hạn, ở dòng đầu tiên, cột Cạnh, ta phải ghi: PB, PC chứ không được ghi BP, CP.

Bài tập 2 (Trang 88 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) An nói với Hằng, My và Yến: “Hãy đánh dấu góc A trong hình bên (dưới)”.

Bài tập 2 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân Trời sáng tạo.

Hằng, My, Yến đưa ra kết quả tương ứng như sau:

Bài tập 2 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.
Bài tập 2 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.
Bài tập 2 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

An rất ngạc nhiên vì các bạn có câu trả lời không giống nhau. Em hãy giải thích tại sao như vậy?

Giải

Sở dĩ các bạn có câu trả lời không giống nhau là vì có đến 3 góc đỉnh A trong hình. Các bạn Hằng, My, Yến đã đánh dấu các góc khác nhau (tuy đều có đỉnh A) nên cho kết quả khác nhau.

Bài tập 3 (Trang 88 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc điểm sau:

a) Có 1 góc.

b) Có 2 góc.

c) Có 3 góc.

d) Có 4 góc.

Giải

a) Hình có 1 góc:

Bài tập 3 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

b) Hình có 2 góc:

Bài tập 3 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

c) Hình có 3 góc:

Bài tập 3 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

d) Hình có 4 góc:

Bài tập 3 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Chú ý

Trên đây chỉ là các gợi ý, các em có thể tìm thêm rất nhiều ví dụ khác nữa. Chẳng hạn như đối với hình có 4 góc, ta có thể kể là: hình chữ nhật, hình thang, …

Bài tập 4 (Trang 88 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp các góc mà em nhìn thấy ở hình bên (dưới).

Bài tập 4 - Trang 88 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

HS tự quan sát và tìm câu trả lời.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.