Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] Bài 7 – SỐ ĐO GÓC. CÁC GÓC ĐẶC BIỆT. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 7 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 89 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc để đo góc xOy.

Thực hành 1 - Trang 89 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

$\widehat{xOy} = 60^o$

Thực hành 2 (Trang 90 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo)

#) Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

Thực hành 2 - Trang 90 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

##) Dùng thước đo góc để xác định số đo các góc trong Hình 4.

Thực hành 2 - Trang 90 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

#) Số đo các góc trong Hình 3 là:

a) $\widehat{xOy} = 40^o$

b) $\widehat{xOy} = 135^o$

c) $\widehat{xOy} = 90^o$

d) $\widehat{xOy} = 180^o$

##) Số đo các góc trong Hình 4 là:

a) $\widehat{xOy} = 32^o$

b) $\widehat{ABC} = 57^o$, $\widehat{BAC} = 98^o$, $\widehat{ACB} = 25^o$

Bài tập 1 (Trang 91 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng bao nhiêu độ? Hãy đo để kiểm tra.

Bây giờ hãy vẽ một hình vuông với cạnh lớn hoặc nhỏ hơn hình vuông đã vẽ. Hãy đo góc tạo bởi đường chéo và một cạnh hình vuông. Kết quả có thay đổi không?

Giải

Góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh của hình vuông luôn bằng $45^o$ và không phụ thuộc vào độ dài cạnh của hình vuông. Tức là dù vẽ một hình vuông có cạnh lớn hơn thì góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh của hình vuông đó cũng vẫn bằng $45^o$.

Bài tập 1 - Trang 91 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Bài tập 2 (Trang 91 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ; 10 giờ; 6 giờ; 5 giờ lần lượt là bao nhiêu độ?

Giải

Lúc 9 giờ, góc tạo bởi kim phút và kim giờ là $90^o$

Lúc 10 giờ, góc tạo bởi kim phút và kim giờ là $60^o$

Lúc 6 giờ, góc tạo bởi kim phút và kim giờ là $180^o$

Lúc 5 giờ, góc tạo bởi kim phút và kim giờ là $150^o$

Bài tập 2 - Trang 91 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Lưu ý

Nửa vòng tròn tương ứng với $180^o$, vậy toàn bộ vòng tròn (bằng hai nửa vòng tròn ghép lại) tương ứng với $360^o$.

Chiếc đồng hồ có dạng hình tròn và được đánh dấu chia thành 12 phần bằng nhau (tương ứng với 12 giờ).

$\rightarrow$ Như vậy, mỗi phần trên đồng hồ (giữa hai số chỉ giờ liền kề nhau) tương ứng với: $360^o : 12 = 30^o$

Dựa vào đó, ta có thể tính được số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ ở mỗi thời điểm trong bài tập này.

Chẳng hạn: Lúc 10 giờ, góc tạo bởi kim phút và kim giờ chiếm 2 phần nhỏ của chiếc đồng hồ, nên góc tạo bởi kim phút và kim giờ vào lúc này là $2 \cdot 30^o = 60^0$

Các em hãy dùng cách này để áp dụng cho các thời điểm còn lại!

Bài tập 3 (Trang 91 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Quan sát các góc ở hình bên (dưới), dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó.

Bài tập 3 - Trang 91 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

$\widehat{xOy} = 30^o$

$\widehat{mAn} = 120^o$

Bài tập 4 (Trang 91 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù.

Giải

Hình ảnh góc nhọn: hai kim đồng hồ lúc 2 giờ.

Hình ảnh góc vuông: cạnh bàn.

Hình ảnh góc tù: hai kim đồng hồ lúc 4 giờ.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.