Giải Toán 6 (t2) [Chương 9] Bài 1 – PHÉP THỬ NGHIỆM. SỰ KIỆN. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 9, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 101 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt.

Hướng dẫn

Khi gieo một con xúc xắc, có thể xuất hiện mặt 1 chấm, hoặc 2 chấm, …, hoặc 6 chấm.

Nếu xuất hiện mặt 1 chấm, ta ghi kết quả bởi số 1. Nếu xuất hiện mặt 2 chấm, ta ghi kết quả bởi số 2. Tương tự vậy, nếu xuất hiện mặt 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm, ta ghi kết quả lần lượt bởi các số 3; 4; 5; 6.

Vậy các kết quả được ghi lại sẽ là các con số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Giải

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt là:

$X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

Thực hành 2 (Trang 102 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ra một thẻ từ hộp. Hỏi mỗi sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

+) Số của thẻ lấy ra là số chẵn.

+) Số của thẻ lấy ra là số lẻ.

+) Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10.

+) Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10.

Giải

Các sự kiện “Số của thẻ lấy ra là số chẵn” và “Số của thẻ lấy ra là số lẻ” là sự kiện có thể xảy ra.

Sự kiện “Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10” là không thể.

Sự kiện “Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10” là chắc chắn.

Bài tập 1 (Trang 102 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi.

b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi.

Hướng dẫn

a) Trong hộp có 1 bút chì và 1 bút bi nên khi lấy ra một bút thì bút được lấy ra đó phải là bút chì hoặc là bút bi.

Do đó, có 2 kết quả có thể xảy ra là:

  • lấy ra được bút chì;
  • lấy ra được bút bi.

b) Một tuần gồm 7 ngày, đó là: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.

Do đó, nếu Lan chọn một ngày trong tuần thì ngày được chọn chỉ có thể là một trong các ngày: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật.

Vậy có 7 kết quả có thể xảy ra:

  • thứ Hai;
  • thứ Ba;
  • thứ Tư;
  • thứ Năm;
  • thứ Sáu;
  • thứ Bảy;
  • Chủ Nhật.

Giải

a) Có hai kết quả có thể xảy ra là: lấy được bút chì, lấy được bút bi.

b) Có 7 kết quả có thể xảy ra khi bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi là: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật.

Bài tập 2 (Trang 102 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay, chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp theo.

Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

Hướng dẫn

Sau khi ghi lại kết quả (của mỗi lần quay) thì bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp theo. Nên trước mỗi lần quay, lồng đều có đủ 10 quả bóng (được đánh số) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Do đó, sau mỗi lần quay bóng, quả bóng lọt xuống lỗ là một trong các quả bóng 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Suy ra, kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay số là một trong các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Giải

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay là:

$\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$

Bài tập 3 (Trang 102 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung một đồng xu hai lần liên tiếp.

Giải

Khi tung đồng xu hai lần liên tiếp, có 4 kết quả có thể xảy ra là:

+ Lần đầu sấp, lần sau sấp;

+ Lần đầu sấp, lần sau ngửa;

+ Lần đầu ngửa, lần sau sấp;

+ Lần đầu ngửa, lần sau ngửa.

Chú ý

Có nhiều phương pháp khác nhau để liệt kê các kết quả có thể xảy ra:

1) Phương pháp 1: Liệt kê trực tiếp. (Giống như bài giải phía trên.)

2) Phương pháp 2: Dùng bảng.

Bài tập 3 - Trang 102 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

3) Phương pháp 3: Dùng ký hiệu.

Ký hiệu kết quả xuất hiện mặt sấp là S; kết quả xuất hiện mặt ngửa là N.

Có bốn kết quả có thể xảy ra là: SS, SN, NS, NN.

Trong đó ta quy ước SN có nghĩa là lần gieo thứ nhất được mặt sấp, lần gieo thứ hai được mặt ngửa.

Ta cũng có thể viết: Tập hợp tất cả các khả năng có thể xảy ra là {SS; SN; NS; NN}

Bài tập 4 (Trang 102 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1.

d) Hai mặt xuất hiện cùng số chấm.

Giải

a) Sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1” là sự kiện không thể.

Giải thích: Khi gieo, số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc ít nhất là 1, nên tổng số chấm của cả hai xúc xắc ít nhất là bằng 2.

b) Sự kiện “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1” là sự kiện có thể.

Giải thích: Khi cả hai xúc xắc đều xuất hiện mặt 1 chấm thì tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1. Còn trong các trường hợp khác thì tích số chấm sẽ khác 1.

c) Sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1” là sự kiện chắc chắn.

Giải thích: Theo lập luận ở câu a), tổng số chấm ít nhất là bằng 2 nên tất nhiên sẽ lớn hơn 1.

d) Sự kiện “Hai mặt xuất hiện cùng số chấm” là sự kiện có thể.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2

Chương 5 – PHÂN SỐ

Bài 1 – Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3 – So sánh phân số.

Bài 4 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6 – Giá trị phân số của một số.

Bài 7 – Hỗn số.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta.

Bài tập cuối chương 5.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Số thập phân.

Bài 2 – Các phép tính với số thập phân.

Bài 3 – Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

Bài 4 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Bài 5 – Bài toán về tỷ số phần trăm.

Bài 6 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1 – Hình có trục đối xứng.

Bài 2 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 3 – Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3 – Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 4 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 5 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6 – Góc.

Bài 7 – Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Bài 8 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 8.

Chương 9 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 – Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 2 – Xác suất thực nghiệm.

Bài 3 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.

Bài tập cuối chương 9.