$\S\;$ 8.1. ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG.

Điểm thường được biểu thị bởi một dấu chấm. Đoạn thẳng và đường thẳng có thể được tạo ra bằng cách dùng thước kẻ.

Đây là bài số 1 trong tống số 9 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 08] CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Điểm.

Trong bản đồ sau, các dấu chấm màu đỏ giúp ta xác định được các địa điểm:

Khái niệm điểm

Mỗi dấu chấm màu đỏ đó tượng trưng cho một điểm, dùng để xác định một vị trí, địa điểm nào đó.

$\star$ Người ta thường dùng một dấu chấm nhỏ để tượng trưng cho một điểm.

$\star$ Điểm thường được đặt tên bằng các chữ cái in hoa $A, B, C, D, …$

Ví dụ 1: Vẽ ba điểm $A,B,C.$

Cách làm:

Vẽ ba dấu chấm nhỏ trên trang giấy, rồi đặt tên chúng lần lượt bằng các chữ cái $A,B,C.$

Giải:

Điểm là gì?

Cho trước hai điểm thì chúng có thể nằm rời nhau hoặc nằm chồng khít lên nhau.

$\star$ Nếu hai điểm nằm rời nhau thì ta nói chúng là hai điểm phân biệt.

$\star$ Nếu hai điểm nằm chồng khít lên nhau thì ta nói chúng là hai điểm trùng nhau.

Chẳng hạn, trong hình sau thì $I,K$ là hai điểm phân biệt; và $M,N$ là hai điểm trùng nhau.

Hai điểm phân biệt, trùng nhau.

Chú ý: Khi nói tới hai điểm mà không giải thích gì thêm, ta coi đó là hai điểm phân biệt.

Đoạn thẳng, đường thẳng.

Dùng bút chì và thước thẳng, ta có thể vẽ được một đoạn thẳng.

Cách vẽ đoạn thẳng.

Nếu kéo dài đoạn thẳng “mãi mãi” (vô tận) về cả hai phía ta được một đường thẳng.

Đoạn thẳng bị giới hạn bởi hai đầu, còn đường thẳng thì kéo dài vô tận về cả hai phía (không bị giới hạn).

Chú ý:

$\star$ Khi vẽ đoạn thẳng, phải có hai điểm nằm ở hai đầu (để giới hạn nó lại).

$\star$ Khi vẽ đường thẳng, không có điểm nào ở hai đầu (vì nó còn kéo dài nữa về cả hai phía).

Ví dụ 2: Trong các hình sau đây, hình nào thể hiện đoạn thẳng, hình nào thể hiện đường thẳng?

Cách phân biệt đoạn thẳng và đường thẳng.

Giải:

Hình a) thể hiện một đoạn thẳng (vì hai đầu của nó là hai điểm $I,K).$

Hình b) và hình c) thể hiện các đường thẳng (vì hai đầu của chúng không bị giới hạn bởi các điểm).

Ta thường dùng các chữ cái thường $a,b,c,d,…$ để đặt tên cho đường thẳng.

Chẳng hạn, hình vẽ sau mô tả đường thẳng $a.$

Đường thẳng a

Ví dụ 3: Kể tên các đường thẳng trong hình sau đây:

Ví dụ về đường thẳng.

Giải:

Trong hình có các đường thẳng $a,b$ và $c.$

Bài tập:

1)- Em hãy nêu sự khác nhau giữa đường thẳng và đoạn thẳng.

2)- Vẽ một điểm $M$ và một đường thẳng $d.$

Giải:

1)- Sự khác nhau giữa đường thẳng và đoạn thẳng là: đoạn thẳng bị giới hạn ở hai đầu, còn đường thẳng thì kéo dài mãi mãi về cả hai phía.

2)-

Bài tập về điểm và đường thẳng lớp 6.

Xem tiếp bài trong cùng Series$\S\;$ 8.2. ĐIỂM THUỘC, KHÔNG THUỘC ĐƯỜNG THẲNG. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.