$\S\;$ 6.4. HÌNH BÌNH HÀNH – HÌNH THOI.

HÌNH BÌNH HÀNH có hai cặp cạnh đối song song với nhau. HÌNH THOI cũng giống vậy nhưng đặc biệt hơn, nó có hai cạnh kề bằng nhau.

Đây là bài số 4 trong tống số 7 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 06] MỘT SỐ HÌNH PHẲNG

Hình bình hành.

Nhận biết hình bình hành.

Quan sát hình sau đây:

Nhận biết hình bình hành (Toán 6 mới).

Hình $PQRS$ là một hình bình hành, có:

  • Bốn đỉnh là $P, Q, R, S.$
  • Bốn cạnh là $PQ, QR, RS, SP.$

Đặc điểm của hình bình hành.

Hình sau đây diễn tả hình bình hành $ABCD:$

Hình bình hành - Ví dụ 2.

Hình bình hành $ABCD$ có:

  • Bốn đỉnh: $A, B, C, D.$
  • Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau: $AB = DC$ và $BC = AD.$
  • Hai cặp cạnh đối diện song song: $AD$ song song với $DC;$ $BC$ song song với $AD.$
  • Hai cặp góc đối diện bằng nhau: góc đỉnh $A$ bằng với góc đỉnh $C;$ góc đỉnh $B$ bằng với góc đỉnh $D.$

Trong hình bình hành thì:

$\star$ Các cạnh đối song song với nhau và bằng nhau.

$\star$ Các góc đối bằng nhau.

Vẽ hình bình hành.

Hình sau mô tả các bước vẽ hình bình hành bằng thước và compa:

Cách vẽ hình bình hành bằng compa và thước.

Ví dụ 1: Vẽ hai đoạn thẳng $AB$ và $AD.$ Từ đó, vẽ hình bình hành $ABCD$ nhận hai đoạn thẳng $AB$ và $AD$ làm cạnh.

Giải:

Bước 1 – Lấy $B$ làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính $AD.$ Lấy $D$ làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính $AB.$ Gọi $C$ là giao điểm của hai phần đường tròn này.

Bước 2 – Dùng thước vẽ các đoạn thẳng $BC$ và $CD.$

Sau hai bước trên, ta đã vẽ được hình bình hành $ABCD.$

Hình thoi.

Nhận biết hình thoi.

Quan sát hình sau:

Nhận biết hình thoi.

Hình c) khác với hình a) và hình b) ở chỗ nó có $4$ cạnh bằng nhau.

Hình c) chính là một hình thoi.

Đặc điểm của hình thoi.

Hình sau đây diễn tả hình thoi $ABCD:$

Đặc điểm của hình thoi.

Hình thoi $ABCD$ có:

  • Bốn đỉnh: $A, B, C, D.$
  • Bốn cạnh bằng nhau: $AB = BC = CD = DA.$
  • Hai cặp cạnh đối diện song song: $AB$ song song với $DC;$ $AD$ song song với $BC.$
  • Hai đường chéo $AC$ và $BD$ vuông góc với nhau.

Hình thoi có:

$\star$ Bốn cạnh bằng nhau.

$\star$ Các cạnh đối song song với nhau.

$\star$ Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Vẽ hình thoi.

Hình sau đây mô tả cách vẽ hình thoi bằng thước và compa (khi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo:

Cách vẽ hình thoi

Ví dụ 2: Vẽ hình thoi $ABCD,$ biết $AB = 5\;cm$ và $AC = 8\;cm.$

Giải:

Bước 1 – Dùng thước để vẽ đoạn thẳng $AC = 8\;cm.$

Bước 2 – Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm $A$ có bán kính $5\;cm.$

Bước 3 – Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm $C$ có bán kính $5\;cm.$ Phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm $A$ vẽ ở Bước 2 tại các điểm $B$ và $D.$

Bước 4 – Dùng thước để vẽ các đoạn thẳng $AB, BC, CD, DA.$

Sau bốn bước trên, ta đã vẽ được hình thoi $ABCD$ có $AB = 5\;cm$ và $AC = 8\;cm.$

Bài tập:

1)- Mỗi hình sau đây là hình gì?

Bài tập hình bình hành.

2)- Vẽ hình thoi $MNPQ,$ biết $MN = 6\;cm$ và $MP = 10\;cm.$

3)- Quan sát hình sau đây:

Bài tập hình thoi.

Trong hình trên, hãy chỉ ra:

a) Các tam giác đều.

b) Các hình thang cân.

c) Các hình thoi.

Giải:

1)- Hình a) là hình thang cân; hình b) là hình bình hành.

3)-

a) Các tam giác đều là: $ABC,$ $AMN,$ $MNP,$ $MBP,$ $NPC.$

b) Các hình thang cân là: $MNCB,$ $ANPB,$ $AMPC.$

c) Các hình thoi là: $AMPN,$ $MNPB,$ $MNCP.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 6.3. HÌNH THANG CÂN.$\S\;$ 6.5. CHU VI CỦA MỘT SỐ HÌNH ĐÃ HỌC. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.