Hình chữ nhật và Hình vuông.

Chia sẻ nếu thấy hay:

HÌNH CHỮ NHẬT có 4 góc vuông và có 2 cặp cạnh song song. HÌNH VUÔNG cũng giống hình chữ nhật (có 4 góc vuông và 2 cặp cạnh song song), nhưng nó đặc biệt hơn: bốn cạnh của hình vuông phải bằng nhau.

Hình chữ nhật.

Nhận biết hình chữ nhật

Ví dụ 1: Quan sát hình sau đây:

Hình chữ nhật.

Hình ABCD là một hình chữ nhật, có:

 • Bốn đỉnh là A, B, C, D.
 • Bốn cạnh là AB, BC, CD, DA.
 • Hai đường chéo là AC và BD.

Ví dụ 2: Quan sát hình sau đây:

Hình chữ nhật MNPQ.

Hình chữ nhật MNPQ có:

 • Bốn đỉnh là M, N, P, Q.
 • Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau: MN = QP và MQ = NP.
 • Hai cặp cạnh đối diện song song: MN song song với QP; MQ song song với NP.
 • Hai đường chéo bằng nhau: MP = NQ.
 • Bốn góc đỉnh M, N, P, Q bằng nhau và bằng góc vuông.

Trong hình chữ nhật thì:

🤔 Bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông (90o).

🤔 Các cạnh đối diện song song với nhau và bằng nhau.

🤔 Hai đường chéo bằng nhau.

Vẽ hình chữ nhật

Hình sau mô tả các bước vẽ hình chữ nhật bằng êke:

Cách vẽ hình chữ nhật

Câu hỏi 1: Dùng êke để vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 6 cm và AD = 9 cm.

Giải

Bước 1 – Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm (dựa theo một cạnh góc vuông của êke).

Bước 2 – Đặt đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm A và một cạnh êke nằm trên AB. Vẽ đoạn thẳng AD = 9 cm (dựa theo cạnh còn lại của êke).

Bước 3 – Xoay êke để đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm B và một cạnh của êke nằm trên AB. Vẽ đoạn thẳng BC = 9 cm (bằng với đoạn thẳng AD).

Bước 4 – Vẽ đoạn thẳng CD.

Sau bốn bước trên, ta đã vẽ được hình chữ nhật ABCD có AB = 6 cm và AD = 9 cm.

Hình ảnh hình chữ nhật trong thực tế

Một số hình ảnh hình chữ nhật trong thực tiễn.

Hình vuông

Nhận biết hình vuông

Ví dụ 3: Quan sát hai hình sau:

Hình a) và b) gần giống nhau. Nhưng Hình b) đặc biệt hơn là nó có 4 cạnh bằng nhau.

Hình b) là một hình vuông.

Ví dụ 4: Quan sát hình sau đây:

Hình vuông.

Hình vuông ABCD có:

 • Bốn đỉnh là A, B, C, D.
 • Bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DA.
 • Bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông.
 • Hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

Hình vuông có:

🤔 Bốn cạnh bằng nhau.

🤔 Bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông (90o).

🤔 Hai đường chéo bằng nhau.

Câu hỏi 2: Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Hình có 4 cạnh bằng nhau là hình vuông.”?

Giải

SAI.

Hình sau đây có 4 cạnh bằng nhau nhưng không phải là hình vuông.

Không phải hình vuông.

Vẽ hình vuông

Hình sau đây mô tả cách vẽ hình vuông bằng êke:

Cách vẽ hình vuông.

Câu hỏi 3: Dùng êke để vẽ hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 7 cm.

Giải

Bước 1 – Vẽ đoạn thẳng AB = 7 cm (dựa theo một cạnh góc vuông của êke).

Bước 2 – Đặt đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm A và một cạnh êke nằm trên AB. Vẽ đoạn thẳng AD = 7 cm (dựa theo cạnh còn lại của êke).

Bước 3 – Xoay êke để đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm B và một cạnh của êke nằm trên AB. Vẽ đoạn thẳng BC = 7 cm.

Bước 4 – Vẽ đoạn thẳng CD.

Sau bốn bước trên, ta đã vẽ được hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 7 cm.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Vẽ hình vuông EFGH có cạnh bằng 4 cm.

Bài tập 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Hình có 4 cạnh bằng nhau là hình vuông.

b) Hình vuông thì có 4 cạnh bằng nhau.

c) Hình vuông có 4 góc bằng nhau.

d) Hình vuông có 4 góc vuông.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.