Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 6 – LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 7 trong tống số 10 bài của chuỗi bài viết Kết nối tri thức - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 1

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 23 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10.

Luyện tập 1 - trang 23 - sách Toán 6 (1) Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải

a12345678910
a2149162536496481100

Gợi ý

✨ Nên xem bài học Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên để hiểu bài tập này và các bài phía dưới.

Vận dụng (Trang 23 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống)

1) Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu.

2) Hãy viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10 theo mẫu:

a) 23 197;

b) 203 184.

Giải

1) Số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu:

2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 26 = 64 (hạt thóc)

2) Viết thành tổng giá trị các chữ số bằng cách dùng các lũy thừa của 10:

a)

b)

Luyện tập 2 (Trang 23 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 53 . 57;

b) 24 . 25 . 29;

c) 102 . 104 . 106 . 108.

Giải

a) 53 . 57 = 53+7 = 510

b) 24 . 25 . 29 = 24+5+9 = 218

c) 102 . 104 . 106 . 108 = 102+4+6+8 = 1020

Luyện tập 3 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Viết kết quả các phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 76 : 74;

b) 1 091100 : 1 091100

Giải

a) 76 : 74 = 76-4 = 72

b) 1 091100 : 1 091100 = 1 091100-100 = 1 0910 = 1.

Bài tập 1.36 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9

b) 10 . 10 . 10 . 10

c) 5 . 5 . 5 . 25

d) a . a . a . a . a . a

Giải

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = 95

b) 10 . 10 . 10 . 10 = 104

c) 5 . 5 . 5 . 25 = 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 55

c) a . a . a . a . a . a = a6

🤔 Nên xem: Dạng bài tập về LŨY THỪA với số mũ tự nhiên.

Bài tập 1.37 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hoàn thành bảng sau vào vở:

Bài tập 1.37 - trang 24 - sách Toán 6 (1) Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
434364
3535243
2727128

Bài tập 1.38 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tính:

a) 25;

b) 33;

c) 52;

d) 109.

Giải

a) 25 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32

b) 33 = 3 . 3 . 3 = 27

c) 52 = 5 . 5 = 25

d) 109 = 1 000 000 000

Bài tập 1.39 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10:

215; 902; 2 020; 883 001.

Giải

215 = 2 . 102 + 1 . 10 + 5;

902 = 9 . 102 + 0 . 10 + 2;

2 020 = 2 . 103 + 0 . 102 + 2 . 10 + 0;

883 001 = 8 . 105 + 8 . 104 + 3 . 103 + 0 . 102 + 0 . 10 + 1.

🤔 Nên xem: Trắc nghiệm Toán 6 về LŨY THỪA.

Bài tập 1.40 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tính 112; 1112. Từ đó hãy dự đoán kết quả của 1 1112.

Giải

112 = 121

1112 = 12321

Dự đoán:  1 1112 = 1 234 321

Bài tập 1.41 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Biết 210 = 1 024. Hãy tính 29 và 211.

Giải

29 = 210 – 1 = 210 : 21 = 1 024 : 2 = 512.

211 = 210+1 = 210 . 21 = 1 024 . 2 = 2 048.

Bài tập 1.42 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tính :

a) 57 . 53 ;

b) 58 : 54 .

Giải

a) 57 . 53 = 57+3 = 510 = 9 765 625

b) 58 : 54 = 58 – 4 = 54 = 625

Bài tập 1.43 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống)

Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 32

Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên:

a) 1 + 3 + 5 + 7

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9

Giải

a) 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52

Bài tập 1.44 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Trái Đất có khối lượng khoảng 60 . 1020 tấn. Mỗi giây Mặt Trời tiêu thụ 6 . 106 tấn khí Hydrogen (theo vnexpress.net). Hỏi Mặt Trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất?

Giải

Do đó, mặt trời cần 1015 giây để tiêu thụ một lượng khí Hydrogen có khối lượng bằng khối lượng trái đất.

Bài tập 1.45 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Theo các nhà khoa học, mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng 25 . 105 tế bào hồng cầu (theo www.healthline.com). Hãy tính xem mỗi giờ , bao nhiêu tế bào hồng cầu được tạo ra?

Giải

Ta biết 1 giờ = 60 phút và 1 phút = 60 giây nên số giây trong 1 giờ là:

60 . 60 = 3 600 (giây)

Vậy số tế bào hồng cầu được tạo ra trong mỗi giờ là:

(25 . 105) . 3 600 = 9 000 000 000.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] LUYỆN TẬP CHUNG trang 20 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 7 – THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Chương 1 - TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp.

Bài 2 - Cách ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên.

Bài 4 - Phép cộng và phép trừ số tự nhiên.

Bài 5 - Phép nhân và phép chia số tự nhiên.

Bài - Luyện tập chung trang 20

Bài 6 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 7 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài - Luyện tập chung trang 27.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 - TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 8 - Quan hệ chia hết và tính chất.

Bài 9 - Dấu hiệu chia hết.

Bài 10 - Số nguyên tố.

Bài - Luyện tập chung trang 43.

Bài 11 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 12 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài - Luyện tập chung trang 54.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3 - SỐ NGUYÊN

Bài 13 - Tập hợp các số nguyên.

Bài 14 - Phép cộng và phép trừ số nguyên.

Bài 15 - Quy tắc dấu ngoặc.

Bài - Luyện tập chung trang 69.

Bài 16 - Phép nhân số nguyên.

Bài 17 - Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.

Bài - Luyện tập chung trang 75.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4 - MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 18 - Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

Bài 19 - Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

Bài 20 - Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học.

Bài - Luyện tập chung trang 95.

Bài tập cuối chương IV.

Chương 5 - TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài 21 - Hình có trục đối xứng.

Bài 22 - Hình có tâm đối xứng.

Bài - Luyện tập chung trang 108.

Bài tập cuối chương V.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2