Giải Toán 6 (t1) [Chương 4] LUYỆN TẬP CHUNG trang 95 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 95 – Chương 4, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập 4.23 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 95 – Chương 4, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 4.23 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống)

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm.

b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.

c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

Hướng dẫn

a) Cách vẽ hình vuông tương tự như hướng dẫn ở Thực hành 2 – Trang 79 – sgk Toán 6 tập 1 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

b) Cách vẽ hình chữ nhật tương tự như hướng dẫn ở Thực hành 1 – Trang 84 – sgk Toán 6 tập 1 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

c) Cách vẽ tam giác đều tương tự như hướng dẫn ở Thực hành 1 – Trang 78 – sgk Toán 6 tập 1 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 4.24 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN[nbsp]=[nbsp]8[nbsp]cm, PQ[nbsp]=[nbsp]6[nbsp]cm.

Bài tập 4.24 - Trang 96 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Tính diện tích hình thoi MPNQ.

b) Biết MP[nbsp]=[nbsp]5[nbsp]cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ.

Giải

a) Diện tích hình thoi MPNQ là:

b) Chu vi hình thoi MPNQ là:       

Bài tập 4.25 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 cm2. Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Giải

Độ dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là:

96 : 12 = 8 (cm)  

Chu vi của mảnh giấy là:

2 . (8 + 12) = 40 (cm)    

Bài tập 4.26 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Bài tập 4.26 - Trang 96 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Phần diện tích trồng trọt của mảnh vườn là một hình vuông có độ dài cạnh là:

20 – 2 – 2 = 16 (m)

Do đó, diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:

162 = 256 (m2).

Bài tập 4.27 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Bài tập 4.27 - Trang 96 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Chiều rộng của mảnh vườn là:

Diện tích đất dùng để trồng cây là 4 hình chữ nhật màu xanh có kích thước như nhau.

Chiều dài của mỗi hình chữ nhật màu xanh là:

(25 – 10 : 2 = 12 (m)

Chiều rộng của mỗi hình chữ nhật màu xanh là:

(15 – 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích mỗi hình chữ nhật màu xanh là:

12 . 7 = 84 (m2)

Do đó, diện tích dùng để trồng cây là:

84 . 4 = 336 (m2)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.