Giải Toán 6 (t1) [Chương 4] LUYỆN TẬP CHUNG trang 95 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 4 trong tống số 5 bài của chuỗi bài viết Kết nối tri thức - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 4

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 95 – Chương 4, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 4.23 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống)

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm.

b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.

c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

Hướng dẫn

a) Cách vẽ hình vuông tương tự như hướng dẫn ở Thực hành 2 – Trang 79 – sgk Toán 6 tập 1 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

b) Cách vẽ hình chữ nhật tương tự như hướng dẫn ở Thực hành 1 – Trang 84 – sgk Toán 6 tập 1 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

c) Cách vẽ tam giác đều tương tự như hướng dẫn ở Thực hành 1 – Trang 78 – sgk Toán 6 tập 1 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 4.24 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8 cm, PQ = 6 cm.

Bài tập 4.24 - Trang 96 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Tính diện tích hình thoi MPNQ.

b) Biết MP = 5 cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ.

Giải

a) Diện tích hình thoi MPNQ là:

b) Chu vi hình thoi MPNQ là:       

Bài tập 4.25 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 cm2. Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Giải

Độ dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là:

96 : 12 = 8 (cm)  

Chu vi của mảnh giấy là:

2 . (8 + 12) = 40 (cm)    

Bài tập 4.26 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Bài tập 4.26 - Trang 96 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Phần diện tích trồng trọt của mảnh vườn là một hình vuông có độ dài cạnh là:

20 – 2 – 2 = 16 (m)

Do đó, diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:

162 = 256 (m2).

Bài tập 4.27 (Trang 96 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Bài tập 4.27 - Trang 96 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Chiều rộng của mảnh vườn là:

Diện tích đất dùng để trồng cây là 4 hình chữ nhật màu xanh có kích thước như nhau.

Chiều dài của mỗi hình chữ nhật màu xanh là:

(25 – 10 : 2 = 12 (m)

Chiều rộng của mỗi hình chữ nhật màu xanh là:

(15 – 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích mỗi hình chữ nhật màu xanh là:

12 . 7 = 84 (m2)

Do đó, diện tích dùng để trồng cây là:

84 . 4 = 336 (m2)

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t1) [Chương 4] Bài 20 – CHU VI VÀ DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ TỨ GIÁC ĐÃ HỌC. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)Giải Toán 6 (t1) [Chương 4] BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Chương 1 - TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp.

Bài 2 - Cách ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên.

Bài 4 - Phép cộng và phép trừ số tự nhiên.

Bài 5 - Phép nhân và phép chia số tự nhiên.

Bài - Luyện tập chung trang 20

Bài 6 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 7 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài - Luyện tập chung trang 27.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 - TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 8 - Quan hệ chia hết và tính chất.

Bài 9 - Dấu hiệu chia hết.

Bài 10 - Số nguyên tố.

Bài - Luyện tập chung trang 43.

Bài 11 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 12 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài - Luyện tập chung trang 54.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3 - SỐ NGUYÊN

Bài 13 - Tập hợp các số nguyên.

Bài 14 - Phép cộng và phép trừ số nguyên.

Bài 15 - Quy tắc dấu ngoặc.

Bài - Luyện tập chung trang 69.

Bài 16 - Phép nhân số nguyên.

Bài 17 - Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.

Bài - Luyện tập chung trang 75.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4 - MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 18 - Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

Bài 19 - Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

Bài 20 - Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học.

Bài - Luyện tập chung trang 95.

Bài tập cuối chương IV.

Chương 5 - TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài 21 - Hình có trục đối xứng.

Bài 22 - Hình có tâm đối xứng.

Bài - Luyện tập chung trang 108.

Bài tập cuối chương V.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2