Giải Toán 6 (t1) [Chương 5] LUYỆN TẬP CHUNG trang 108 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 108 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập 5.11 (Trang 108 / Toán 6 – tập 1 […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 108 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.11 (Trang 108 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Trong các hình bên dưới, em hãy chỉ ra:

a) Những hình có tâm đối xứng;

b) Những hình có trục đối xứng.

Bài tập 5.11 - Trang 108 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

a) Hình có tâm đối xứng: Cánh quạt

b) Cả 4 hình trên đều có trục đối xứng:

☀ Tam giác đều có 3 trục đối xứng là đường thẳng qua đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện.

☀ Cánh quạt có 4 trục đối xứng.

☀ Trái tim có 1 trục đối xứng.

☀ Cánh diều có 1 trục đối xứng.

Giải bài tập 5.11 - Trang 108 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.
Các đường màu đỏ là các trục đối xứng.

Bài tập 5.12 (Trang 109 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Bài tập 5.12 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Không hình nào có tâm đối xứng.

Hình b), Hình c) có trục đối xứng.

Giải bài tập 5.12 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.
Các đường màu đỏ là các trục đối xứng.

Bài tập 5.13 (Trang 109 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Bài tập 5.13 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Giải bài tập 5.13 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.14 (Trang 109 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Vẽ hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

Bài tập 5.14 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Giải bài tập 5.14 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.15 (Trang 109 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Bài tập 5.15 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Hình a) có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng.

Hình b) có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng.

Giải bài tập 5.15 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.16 (Trang 109 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hình gấp khúc dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài bằng 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 cm để được một hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

Bài tập 5.16 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Có một số phương án như sau:

Giải bài tập 5.16 - Trang 109 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.