Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 24 – SO SÁNH PHÂN SỐ. HỖN SỐ DƯƠNG. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 24 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập 1 (Trang 10 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 24 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 10 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quy đồng mẫu các phân số:

Giải

BCNN(4, 9, 3) = 36.

Do đó có thể chọn mẫu chung là 36.

Các thừa số phụ là:

  • 36 : 4 = 9;
  • 36 : 9 = 4;
  • 36 : 3 = 12.

Vậy:

Luyện tập 2 (Trang 10 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tìm dấu thích hợp (>, <) thay cho dấu “?

a) ?

b) ?

Giải

a) > vì -2 > -7.

b) > vì 5 > -10.

Luyện tập 3 (Trang 11 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) So sánh các phân số sau:

a) ;

b) .

Giải

a) BCNN(10, 15) = 30 nên ta có:

Vì 21 < 22 nên < .

Do đó: < .

b) BCNN(8, 24) = 24 nên ta có:

Vì -3 > -5 nên >

Do đó: >

Thử thách nhỏ (Trang 11 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh

Giải

Ta có: > 0 và 0 >

Do đó: >

Luyện tập 4 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

a) Viết phân số dưới dạng hỗn số.

b) Viết hỗn số dưới dạng phân số.

Giải

a) Ta có: 24 : 7 = 3 (dư 3).

Vậy:

b)

Bài tập 6.8 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quy đồng mẫu các phân số sau:

a)

b)

Giải

a) BCNN(3, 7) = 21 nên ta có:

b) BCNN(22 . 32 , 22 . 3) = 22 . 32 nên ta có:

Bài tập 6.9 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) So sánh các phân số sau:

a) ;

b)

Giải

a) Ta có: < 0 và 0 <

Do đó: <

b) BCNN(20, 15) = 60 nên ta có:

Vì 9 < 24 nên

Do đó

Bài tập 6.10 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Lớp 6A có số học sinh thích bóng bàn, số học sinh thích bóng đá, và số học sinh thích bóng chuyền. Hỏi môn thể thao nào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

Giải

Ta cần so sánh các phân số , .

BCNN(5, 10, 2) = 10 nên ta quy đồng mẫu số như sau:

Vì 8 > 7 > 5 nên

Bài tập 6.11 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

a) Khối lượng nào lớn hơn: kg hay kg ?

b) Vận tốc nào nhỏ hơn: km/h hay km/h ?

Giải

a) Ta cần so sánh các phân số

BCNN(3, 11) = 33 nên ta quy đồng mẫu số như sau:

Vì 55 > 45 nên Do đó: Vậy kg > kg

b) BCNN(6, 5) = 30 nên ta quy đồng mẫu số như sau:

Vì 25 > 24 nên km/h > km/h

Bài tập 6.12 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Bảng sau cho biết chiều dài (theo đơn vị feet, 1 feet xấp xỉ bằng 30,48 cm) của một số loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới:

Bài tập 6.12 - Trang 12 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hãy sắp xếp các động vật trên theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé.

Giải

Cần so sánh các phân số trong bảng. Ta có:

BCNN(12, 100, 4, 3) = 300 nên ta quy đồng mẫu số như sau:

Vì 249 > 125 > 100 > 75 nên

Bài tập 6.13 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Mẹ có 15 quả táo, mẹ muốn chia đều số quả táo đó cho bốn anh em. Hỏi mỗi anh em được mấy quả táo và mấy phần của quả táo?

Giải

Ta có: 15 : 4 = 3 (dư 3).

Do đó:

Vậy mỗi anh em được 3 quả táo và quả táo.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.