Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 24 – SO SÁNH PHÂN SỐ. HỖN SỐ DƯƠNG. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 24 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 10 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quy đồng mẫu các phân số:

Giải

BCNN(4, 9, 3) = 36.

Do đó có thể chọn mẫu chung là 36.

Các thừa số phụ là:

  • 36 : 4 = 9;
  • 36 : 9 = 4;
  • 36 : 3 = 12.

Vậy:

Luyện tập 2 (Trang 10 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tìm dấu thích hợp (>, <) thay cho dấu “?

a) ?

b) ?

Giải

a) > vì -2 > -7.

b) > vì 5 > -10.

Luyện tập 3 (Trang 11 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) So sánh các phân số sau:

a) ;

b) .

Giải

a) BCNN(10, 15) = 30 nên ta có:

Vì 21 < 22 nên < .

Do đó: < .

b) BCNN(8, 24) = 24 nên ta có:

Vì -3 > -5 nên >

Do đó: >

Thử thách nhỏ (Trang 11 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh

Giải

Ta có: > 0 và 0 >

Do đó: >

Luyện tập 4 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

a) Viết phân số dưới dạng hỗn số.

b) Viết hỗn số dưới dạng phân số.

Giải

a) Ta có: 24 : 7 = 3 (dư 3).

Vậy:

b)

Bài tập 6.8 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quy đồng mẫu các phân số sau:

a)

b)

Giải

a) BCNN(3, 7) = 21 nên ta có:

b) BCNN(22 . 32 , 22 . 3) = 22 . 32 nên ta có:

Bài tập 6.9 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) So sánh các phân số sau:

a) ;

b)

Giải

a) Ta có: < 0 và 0 <

Do đó: <

b) BCNN(20, 15) = 60 nên ta có:

Vì 9 < 24 nên

Do đó

Bài tập 6.10 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Lớp 6A có số học sinh thích bóng bàn, số học sinh thích bóng đá, và số học sinh thích bóng chuyền. Hỏi môn thể thao nào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

Giải

Ta cần so sánh các phân số , .

BCNN(5, 10, 2) = 10 nên ta quy đồng mẫu số như sau:

Vì 8 > 7 > 5 nên \frac{7}{10}&space;>&space;\frac{1}{2}”>

Suy ra số học sinh thích bóng bàn là nhiều nhất.

Vậy môn bóng bàn được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất.

Bài tập 6.11 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

a) Khối lượng nào lớn hơn: kg hay kg ?

b) Vận tốc nào nhỏ hơn: km/h hay km/h ?

Giải

a) Ta cần so sánh các phân số

BCNN(3, 11) = 33 nên ta quy đồng mẫu số như sau:

Vì 55 > 45 nên Do đó: Vậy kg > kg

b) BCNN(6, 5) = 30 nên ta quy đồng mẫu số như sau:

Vì 25 > 24 nên &space;\frac{4}{5}”>

Vậy km/h > km/h

Bài tập 6.12 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Bảng sau cho biết chiều dài (theo đơn vị feet, 1 feet xấp xỉ bằng 30,48 cm) của một số loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới:

Bài tập 6.12 - Trang 12 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hãy sắp xếp các động vật trên theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé.

Giải

Cần so sánh các phân số trong bảng. Ta có:

BCNN(12, 100, 4, 3) = 300 nên ta quy đồng mẫu số như sau:

Vì 249 > 125 > 100 > 75 nên \frac{5}{12}>\frac{1}{3}>\frac{1}{4}”>

Vậy các động vật theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé là: dơi kitti, chuột chũi châu Âu, sóc chuột phương Đông, chuột túi có gai.

Bài tập 6.13 (Trang 12 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Mẹ có 15 quả táo, mẹ muốn chia đều số quả táo đó cho bốn anh em. Hỏi mỗi anh em được mấy quả táo và mấy phần của quả táo?

Giải

Ta có: 15 : 4 = 3 (dư 3).

Do đó:

Vậy mỗi anh em được 3 quả táo và quả táo.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.