Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 25 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 25 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 16 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính:

Giải

Ta có:

= = =

Ta có:

= =

Luyện tập 2 (Trang 16 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính:

Giải

= = = =

Luyện tập 3 (Trang 16 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tìm số đối của các phân số sau:

Giải

Số đối của là:

Số đối của là: = =

Số đối của là:

Luyện tập 4 (Trang 17 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính một cách hợp lý:

Giải

Luyện tập 5 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính:

a)

b)

Giải

a) = = = =

b) = = =

Thử thách nhỏ (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Thay dấu “?” bằng các phân số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ bên dưới, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tổng hai số kề nó trong hai ô ở hàng dưới.

Thử thách nhỏ - Trang 18 - Toán 6 (2) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Giải Thử thách nhỏ - Trang 18 - Toán 6 (2) - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập 6.21 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính:

a)

b)

Giải

a) = =

b) = = =

Bài tập 6.22 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tìm số đối của các phân số sau:

Giải

Số đối của là:

Số đối của là:

Số đối của là:

Bài tập 6.23 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính:

a)

b)

Giải

a) = = =

b) = = = =

Bài tập 6.24 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính một cách hợp lý:

Giải

= 0

Bài tập 6.25 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành số tiền để mua quà biếu bố mẹ. Tìm số phần tiền lương còn lại của chị Chi.

Giải

Số phần tiền lương còn lại của chị chi là:

= = =

Bài tập 6.26 (Trang 18 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy:  thời gian là dành cho việc học ở trường;  thời gian là dành cho các hoạt động ngoại khóa;  thời gian dành cho hoạt động ăn, ngủ. Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Hỏi :

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa ?

b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác?

Giải

a) Số phần thời gian Mai dành cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa là:

=

Vậy Mai đã dành thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa.

b) Số phần thời gian Mai dành cho các công việc cá nhân khác là:

= = = =

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.