Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài 27 – HAI BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 27 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 23 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

a) Tính của 200.

b) giờ là bao nhiêu phút?

Giải

a) của 200 là:

b) Vì 1 giờ = 60 phút, nên:

giờ bằng: (phút).

Luyện tập 2 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tìm một số, biết -115 là của số đó.

Giải

Theo đề bài, của số đó bằng -115, nên số đó là: = -460.

Vậy số cần tìm là -460.

Vận dụng (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Trong ngày thứ Sáu siêu khuyến mại hằng năm (Black Friday), số mặt hàng trong siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm giá trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng?

Giải

Theo đề bài thì số mặt hàng trong siêu thị bằng 6 000 mặt hàng.

Do đó, số mặt hàng trong siêu thị là: (mặt hàng).

Bài tập 6.34 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính:

a) của 100;

b) của -8.

Giải

a) của 100 là:

b) của -8 là:

Bài tập 6.35 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

a) của 30 m là bao nhiêu mét?

b) ha là bao nhiêu mét vuông?

Giải

a) của 30 m là: (mét)

b) Vì 1 ha = 10 m2 nên:

ha là: (m2).

Vậy ha là 7 500 mét vuông.

Bài tập 6.36 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tìm một số, biết:

a) của số đó là 145;

b) -36 là của số đó.

Giải

a) Số cần tìm là:

b) Số cần tìm là:

Bài tập 6.37 (Trang 24 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho hải quân Việt Nam có thể lặn sâu tối đa tới 300 m.

(Theo vnexpress.net)

Để thực hiện một nhiệm vụ, tàu cần lặn tới độ sâu bằng độ sâu tối đa. Em hãy tính xem khi đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Giải

Độ sâu khi đó của tàu là: (m).

Vậy khi đó tàu cách mực nước biển 120 mét.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.