Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập 6.44 (Trang 27 / Toán 6 – tập 2 / […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 6.44 (Trang 27 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Thay số thích hợp vào dấu “?

Giải

Cách tìm: Dựa vào quy tắc bằng nhau của hai phân số.

nên ?[nbsp].[nbsp]16[nbsp]=[nbsp](-10)[nbsp].[nbsp]56

Do đó: ? = [(-10) . 56] : 16 = -35

Tương tự, vì nên ?[nbsp].[nbsp](-10)[nbsp]=[nbsp]16[nbsp].[nbsp](-20)

Do đó: ? = [16 . (-20)] : (-10) = 32.

Cũng vậy, vì nên ?[nbsp].[nbsp](-10)[nbsp]=[nbsp]16[nbsp].[nbsp]50

Do đó: ? = (16 . 50) : (-10) = -80.

Bài tập 6.45 (Trang 27 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tính một cách hợp lý:

a)

b)

Giải

a)

= -3

b)

Bài tập 6.46 (Trang 27 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1[nbsp]000[nbsp]ml. Ngày đầu Mai uống hộp, ngày tiếp theo Mai uống tiếp hộp.

a) Hỏi sau hai ngày, hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần?

b) Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

Giải

a) Số phần sữa tươi còn lại là: = = (hộp sữa).

b) Dựa vào câu a), ta có lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày bằng hộp sữa. Mà hộp sữa có thể tích là 1 000 ml nên lượng sữa còn lại sau hai ngày là: (ml).

Bài tập 6.47 (Trang 27 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán được 20 kg, ứng với số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilôgam cà chua ra chợ bán?

Giải

Theo đề bài thì số cà chua ban đầu nặng 20 kg.

Do đó, số kilôgam cà chua ban đầu là: (kg).

Bài tập 6.48 (Trang 27 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày. Nếu trung bình một năm có ngày, hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người.

Giải

Ta có:

Do đó: ngày = ngày.

Số giờ ngủ trung bình mỗi năm của con người là: (giờ).

Đổi: 2922 giờ = ngày

Vậy số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người là ngày.

Bài tập 6.49 (Trang 27 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật, rồi viết hai phân số kế tiếp.

Giải

BCNN(8, 20, 40, 10) = 40 nên ta chọn 40 làm mẫu chung.

Ta có:

Vậy ta có thể viết lại dãy các phân số trong đề bài lại như sau:

Quan sát dãy các phân số này, ta thấy mẫu số của chúng đều là 40, còn tử số thì giảm dần và hai số kề nhau thì cách nhau 3 đơn vị.

Bài tập 6.49 - Trang 27 - Toán 6 (2) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Dựa vào đó, ta có hai phân số tiếp theo là:

(Nếu rút gọn thì )

Bài tập 6.50 (Trang 27 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí thăng bằng.

Bài tập 6.50 - Trang 27 - Toán 6 (2) - Kết  nối tri thức với cuộc sống.

Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kilôgam?

Giải

Cân đang ở vị trí thăng bằng có nghĩa là khối lượng hai bên cân bằng nhau.

Do đó, quả cân 1 kg phải tương ứng với số phần viên gạch là: (viên gạch).

Vậy viên gạch nặng 1 kg.

Do đó, khối lượng mỗi viên gạch là: (kg).

Vậy một viên gạch cân nặng kilôgam.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.