Giải Toán 6 (t2) [Chương 6] Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 13 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài Luyện tập chung trang 13 – Chương 6, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 6.14 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quy đồng mẫu các phân số sau:

Giải

BCNN(7, 21, 15) = 105.

Do đó có thể chọn mẫu chung là 105.

Các thừa số phụ là:

  • 105 : 7 = 15;
  • 105 : 21 = 5;
  • 105 : 15 = 7.

Vậy:

Bài tập 6.15 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính đến hết ngày 31-12-2019, tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hécta ,trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hécta , còn lại là diện tích rừng trồng .Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc ?

(Theo nongnghiep.vn)

Giải

Diện tích rừng trồng là:

14 600 000 – 10 300 000 = 4 300 000 (hécta)

Số phần mà diện tích rừng trồng chiếm là:

= =

Vậy diện tích rừng trồng chiếm của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc.

Bài tập 6.16 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các phân số sau bằng nhau?

a)

b)

Giải

a) Ta có:

Do đó:

b) Ta có:

Do đó:

Lưu ý

Muốn kiểm tra xem hai phân số có bằng nhau hay không, ta có thể áp dụng quy tắc bằng nhau của hai phân số:

🤔 Nếu a . d = b . c thì

Tuy nhiên, bài tập này yêu cầu dùng tính chất cơ bản của phân số nên ta không áp dụng quy tắc vừa nêu.

Bài tập 6.17 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số.

Giải

Ta có:

\frac{4}{4}=1″>

Vậy các phân số lớn hơn 1 là:

Vì 15 : 8 = 1 (dư 7) nên

Vì 47 : 4 = 11 (dư 3) nên

Bài tập 6.18 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Viết các hỗn số dưới dạng phân số.

Giải

Bài tập 6.19 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tìm số nguyên x, biết

Giải

Ta có:

Do đó:

Áp dụng quy tắc bằng nhau của hai phân số, suy ra:

Vậy:

Lưu ý

Ta có thể áp dụng quy tắc bằng nhau của hai phân số ngay từ đầu:

nên

Suy ra: = = = -12

Bài tập 6.20 (Trang 14 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên dưới có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là: ; ; ;

Bài tập 6.12 - Trang 14 - Toán 6 (2) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Em hãy sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé.

Giải

Ta có:

&space;\frac{6}{5}>\frac{9}{10}>&space;\frac{4}{5}>\frac{1}{2}”>

Vậy các số đo sắp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.